CSODÁS TÖRTÉNETEK KALAZANCI SZENT JÓZSEF ÉLETÉBŐL pályázat

A PIARISTA REND MAGYAR TARTOMÁNYA KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZATATOT HIRDET CSODÁS TÖRTÉNETEK KALAZANCI SZENT JÓZSEF ÉLETÉBŐL CÍMMEL.

A 2017. év a piarista rend többszörös jubileumának az éve. A szegény sorsú gyermekek tanítására, teljesebb életre nevelésére vállalkozó szerzetesrendet 400 évvel ezelőtt, 1617-ben hagyta jóvá V.
Pál pápa , az alapítót, Kalazanci Szent Józsefet pedig 250 éve, 1767-ben emelte a szentek sorába XIII. Kelemen pápa a vatikáni bazilikában.

TÉMA

A jubileumi évben képzőművészeti pályázatot hirdetünk, amelyhez az alábbi Kalazanci SzentJózsefhez köthető csodás történetek szolgálnak alapul:
a) A gyerek Kalazanci Szt. József megharcol az ördöggel
b) Kalazanci Szt. József a római utcagyerekeket látva fölismeri hivatását
c) Kalazanci Szt. József lezuhan a létráról, miközben harangot szerel föl az iskolára
d) Baronius és Antonianus bíborosok meglátogatják Kalazancius kegyes iskoláját, és az iskolából kitóduló gyerekek között angyalokat pillantanak meg
e) V. Pál pápa meglátja kocsijából a Pantheonból kijövő Kalazanci Szt. Józsefet, és kocsijából kiszállva üdvözli
f) Kalazanci Szt. József meggyógyítja Francesco Turchi kisdiák szemét

A történetek az 1.sz._mellékletben olvashatók.

Alternatív téma: Kalazancius a XXI. században – Milyen csodát tenne ma? Milyen csodatettet kérnél tőle?

PÁLYÁZÓK KÖRE

A Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartott oktatási intézmények diákjai, hallgatói, illetve a temesvári Gerhardinum, a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum diákjai és a nagykárolyi piarista nővérek által pártfogolt gyerekek az alábbi korcsoportok szerint.

KORCSOPORTOK

A pályázat országos, és négy korcsoportra vonatkozik:
1. Alsó tagozat (6-10 év)
2. Felső tagozat (10-14 év)
3. Gimnázium (12-18 év; 14-18 év)
4. Egyetemista (18 év felett)

ENGEDÉLYEZETT KIVITELEZÉSI TECHNIKÁK

1. Szabadon választott, egyedi- vagy sokszorosító grafikai és festészeti technikák: lino, tollrajz, szénrajz, grafit, akvarell stb.

Méret: maximum A/3.

2. Kisplasztika: papírmasé, agyag, gipsz, alumínium stb.

Méret: maximum 50*50 cm.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE , HELYE

A pályázatokat a következő címre várjuk 2017. október 20. 17 óráig „Kalazancius pályázat 2017” jeligére: Piarista Tartományfőnökség, 1052 Budapest, Piarista u.1. V. emelet.

A BENYÚJTANDÓ PÁLYAMUNKÁK SZÁMA

Az általános iskolai alsó tagozatos (1-4. évfolyam), felső tagozatos (5-8. évfolyam) és a gimnáziumok (9-12. évfolyam) esetében tagozatonként az iskolai elődöntőben továbbjutott első 5
alkotást várjuk. A 18 év feletti korosztály esetében maximum a 3 legjobb alkotást várjuk intézményenként.

NYILVÁNOS EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJKIOSZTÁS:

2017. november 15., Budapesti Történeti Múzeum, előtér.

A beérkezett pályamunkákat négytagú, neves szakemberekből, művészekből álló zsűri bírálja el. A legjobb pályamunkákból kiállítást rendezünk a piarista rend 400 évet felölelő jubileumi kiállításához kapcsolódva a Budapesti Történeti Múzeum területén.

DÍJAK

Korcsoportonként a zsűri 3 díjat ítél meg.

1. díj: családi hétvége eltöltése egy piarista fenntartású üdülőben (Bükkzsérc, Balatonberény) a 2018-as év során.
2-3. díj: kulturális utalványok helyezések szerinti értékben.

Esetlegesen felmerülő kérdéseiket a kommunikacio@piarista.hu e-mail címen várjuk.

Budapest, 2017.június 12.
PIARISTA REND MAGYAR TARTOMÁNYA