Eredményeink a tanévben

A Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Timaffy László Tagiskolájának legfontosabb eredményei a 2018/19-es tanévben

Iskolai átlagok

Magatartás: 4.37
Szorgalom: 4.29
Tanulmányi átlag: 4.34
Osztályátlagok 1-8-ig
4,7; 4,46; 4,38; 4,49; 4,52; 4,08; 3,94; 4,2

Versenyeredmények

Országos Diákolimpia – Szédelyi Martina, Szabó Dorina Kira 4X100 m-es váltó 10. helyezés
Öttusa csapat 16. helyezés (520 csapat közül)
Harmatcsepp Katolikus iskolák alsó tagozatos levelezős verseny országos döntő (200 résztvevő)
4. helyezett: Somogyi Lilla 4. osztályos tanuló
Katolikus Iskolák Matematika versenye országos döntő:
8. helyezett:
Erdős Cecília 6. osztályos tanuló
Teki Totó országos alsó tagozatos levelezős verseny arany fokozat
Nádasi András Őrs 2. osztályos

Megyei versenyek

Atlétika:
Szabó Dorina Kira
100 m-es síkfutás 1. helyezés:
4X100 m-es váltó 2. helyezés
Szédelyi Martina
4X100 m-es váltó 2. helyezés
Távolugrás 2. helyezés

Körzeti szavalóverseny
kategória: Fléner Noel Milán 1. osztályos 3. helyezés
kategória: Lukács Dárius Hannibál 3. osztályos 3. helyezés
kategória: Erdős Cecília 6. osztályos 3. helyezés
kategória: Szabó Dalma Boglárka 7. osztályos 1. helyezés
Takács Tifani 7. osztályos 2. helyezés
Nádasi István Kristóf 7. osztályos 3. helyezés
Komplex Temészettudományi Csapatverseny Óvári forduló
helyezés 7. osztály – Szilágyi Viola, Böősi Balázs, Horváth Ádám
helyezés 6. osztály – Erdős Cecília, Nagy Eszter, Mihályi Hanna

Bibliaverseny
Egyéni: 1. helyezés – Horváth Ádám 7. osztály
helyezés – Szilágyi Viola
Csapatverseny:
helyezés – 4. osztály – Somogyi Lilla, Radovics Ákos, Vinter Szabina, Lendvai Lili
Szívből gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak!

Fontosabb programok, események voltak a tanévben

Az egyházi ünnepekről méltón emlékeztünk meg. (Patrocinium – rendalapító ünnepe – 400 éves piarista rend – emlékplakett elhelyezése az iskolában- Piarista Öregdiák Szövetség ajándéka, Mária ünnepek, Advent-hajnali misék – Angyalkagyűjtő-verseny, Karácsony – pásztorjáték, Betlehemes, Nagyböjt – Keresztúti imádságok, szeptemberi, májusi Mária-áhítatok, lelkigyakorlatok)
Állami ünnepek-a községi ünnepélyen az iskola tanulói adtak műsort (október 23., március 15.)

Bekapcsolódtunk a piarista iskolák nagy családjának rendezvényeibe – Budapesten: Diákönkormányzatok tartományi találkozója, Szülői Szervezetek tartományi találkozója, Felvidéken: Határtalanul kirándulás közösen az óvári 7. osztályokkal
A Piaristák Ma című újság és az iskola honlapja rendszeresen tudósított a hédervári eseményeiről.
Timaffy nap – méltó megemlékezés volt az iskola névadójáról – a névadó 3 lánya is itt volt a rendezvényen (rajzverseny, focikupa, néptánc gála közös tánccal, versek, népdalok)
Diákönkormányzat programjai – Népmese napja, Zöldség- és gyümölcsbáb készítő verseny, Töklámpás faragó verseny, Papírgyűjtés, Hárompróba, Mikulás bál, Színes nap Szülői Munkaközösség által szervezett és támogatott programok – Egészségnap, Farsang, Családi nap, Pedagógusnap Köszönjük áldozatos munkájukat a közös programok szervezésében és
lebonyolításában. Oroszlánrészt vállaltak: Somogyiné Kopócs Szilvia és Bertalanné Virág Noémi. Sosem maradnak távol, minden munkában aktívan részt vettek: Berecz Rita és Horváth Henriett.

A Szülői Munkaközösség ajándékai – Kosárpalánk a tornaterembe, kültéri pingpong-asztal. Örömmel vették birtokba a gyerekek.

A Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány kuratóriumának jutalmazása év végén – Dr. Timaffy László emlékérmeket és okleveleket adott a végzős 8. osztály 3 diákjainak.
A Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány  kuratóriuma 2007 óta, az iskola 8. osztályos tanulói közül a legsikeresebbeknek ítéli oda a Dr. Timaffy László emlékérmet. A díjat azok a személyek kaphatják meg, akik hosszú időn keresztül sokat tettek az iskoláért, hírnevének öregbítéséért. Az emlékérem 7 év után, most került másodszor kiosztásra. Az osztályfőnök javaslatára ebben a tanévben:
Szédelyi Martina, Bugár Laura és Horváth Kincső érdemelte ki a Timaffy László emlékérmet. Az emlékérmeket Györkös István, az alapítvány elnöke adta át.
Elbúcsúztunk a Diákönkormányzat vezetőségének két 8. osztályos
képviselőjétől a diáktársak nevében. (Szabó Dorina, Horváth Ádám adta át az ajándékot)

Köszönet a Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítványnak a gyerekek programjainak anyagi támogatásáért (erdei iskola, Határtalanul kirándulás, jutalomkönyvek) Külön köszönet a hangosító berendezésért és a pingpong-asztalért. Példaértékű, ahogy szívükön viselik a település iskolájának sorsát, támogatják a gyerekeket.
Köszönet a Hédervár Templomaiért Alapítványnak a támogatásáért, Szabóné Németh Ágnesnek a pályázatok megírásáért, Rostáné Jucikának, Láng Mercédesznek, Beke Péternek a templomi szolgálatért.

Köszönjük az Önkormányzatnak a gyerekek utaztatásának segítését, a
kerékpártárolót, az udvar rendben tartását, a végzős diákok megvendégelését, az asztalokat és padokat a tanévzáró ünnepélyre.
Eseményekben gazdag, eredményes tanévet zártunk.
Köszönöm kollégáim áldozatos munkáját, a diákok erőfeszítéseit és a szülők támogató együttműködését.
A nyárra jó pihenést és feltöltődést kívánok mindenkinek.

Kiszelka Mariann tagintézmény-vezető