Tanári állásokat hirdetünk!

A Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda (9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 4.)

  • informatika tanári
  • német nyelvtanári
  • matematika-fizika szakos tanári (elsősorban a hédervári tagintézménybe)
  • napközis nevelői

állást hirdet.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű (az első tanév után)
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 4.
Pályázati feltételek:
főiskolai vagy egyetemi szakirányú végzettség, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz (Europass)
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
– hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására.
A munkakör betöltésének kezdete: 2020. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsódi Viktor igazgató nyújt az igazgato@movar.piarista.hu e-mail-címen.

A pályázat benyújtásának módja:
– elektronikus úton a igazgato@movar.piarista.hu címre vagy

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan