A közösségi tervezés szépsége

Újfajta térbeli tervezési módszer, az aktív gondolkodásra való késztetés jellemzi a CAN Architects által tervezett Piarista Iskolaközpontot, mely koncepciójában a közösségi tervezés szépsége nyilvánul meg. A végeredmény egy olyan 21. századi iskola, ami a rend alapítójának gondolataival is egyezik.

http://epiteszforum.hu/scholae-piae-mosonmagyarovari-piarista-iskolakozpont

A 21. Századi Iskola modellje visszanyúl a piarista rendalapító, Kalazanci Szent József által megfogalmazott pedagógiai alapokhoz: a gyermekközpontúság, a személyesség pedagógiája, a közösségi tanulás, a formális és non-formális nevelés integrációja, a szakértői gondolkodás és a használható tudás összecsengenek a kortárs 21 CLD (21st Century Learning Design) és SCL (Student-Centered Learning) módszerekkel. Az együttműködés, a tudásépítés, az önszabályozó tanulás, az innováció és a valós problémák megoldása mind olyan nyitott kérdéseket tesznek fel, amelyek kutatáson és csoportmunkán keresztül megválaszolhatók. Az ilyen munkához a frontális oktatáson túlmutató, sokféle tanulási helyzetet biztosító téri struktúrával működik az új Mosonmagyaróvári Piarista Iskolaközpont.