A Piarista Gimnázium mondaíró pályázatot hirdet!

A Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda mondaíró pályázatot hirdet két kategóriában 5-8. osztályos és 9-12. évfolyamos diákok számára

Alkoss mondát IV. Béla királyunkról és a tatárokról, esetleg Szent Margit életéről, de választhatod Julianus barát utazásait is. A pályamunka legfeljebb három gépelt oldal terjedelmű legyen (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, másfeles sorköz)!

Értékelési szempontok:

  1. Megfelelés a monda műfaji követelményeinek
  2. Színes, érdekes cselekményvezetés
  3. Szerkezeti tagolás
  4. Nyelvi és stiláris követelmények
  5. Helyesírás
  6. Illusztráció

Beküldési cím: pozsgai.eszter@movar.piarista.hu

Beérkezési határidő: 2019. október 10.

A pályázat valamennyi résztvevőjét emléklappal díjazzuk, a helyezettek pedig jutalomban részesülnek.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2019. október 18-án a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvodában a középkori projektnap keretében kerül sor.

letölthető plakát: https://drive.google.com/file/d/1keAD4AajNYGoiEcY5XwA2CDI6rYW35ew/view?usp=sharing