Rózsafüzér imádságok

Október hónapban hétfőnként 7:40 perckor Rózsafüzér imádságot mondunk, alkalmanként egy tizedet.
Az iskola minden diákját és munkatársát hívjuk ezekre az alkalmakra, de szeretettel várjuk a szülőket és a hédervári híveket is. Jézus életének titkairól elmélkedünk, vele szeretnénk járni életutunkat.
Ehhez kérjük Mária segítségét
Könyörögj Érettünk!