Felsőoktatási felvételi eljárás módosítása

Megjelent a Magyar Közlöny november 14-i 181. számában a Kormány 261/2019. (XI. 14.) Korm. rendelete a felsőoktatási felvételi eljárással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról, ami a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítását, továbbá a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítását tartalmazza.

A módosítások lényege, hogy január 1-én nem lép hatályba az a korábbi módosítás, ami a felsőoktatásba való felvételhez legalább egy középfokú nyelvvizsga meglétét írta elő. A módosítások után a 423/2012-es Korm. rendelet 2020. január 1-én hatályba lépő szabályozása az alábbi lesz:

23. § (1) Alapképzésre, osztatlan képzésre – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak az a jelentkező vehető fel, akinek a 19. §, 20. § és a 21. § (1) bekezdés j) pontja szerint járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri vagy meghaladja a 280 pontot.
(3) Alapképzésre, osztatlan képzésre – az (1) bekezdésben foglaltak mellett, a (4) bekezdésben szabályozott kivétellel – az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.
(4) A (3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a jelentkező olyan képzésre jelentkezik, amely képzés esetén a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján kell megállapítani.