A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek!

1823. január 22-én írta meg Kölcsey Ferenc a Himnuszt, nemzeti imádságunkat. 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját. Ebből az alkalomból az 5. és 6. osztályosaink egy emlékező műsorral készültek. Felelevenítették a Himnusz sorait és hallhattuk a mű keletkezésének történetét. Egy-egy szép verssel, népdalokkal és furulya szóval tették még színesebbé ünnepi összeállításunkat. A nevezetes nap alkalmat adott arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek.

Paszterkóné Angyal Adrienn
tanító