Újkor olvasóverseny

2020. február 11-én rendeztük meg iskolánkban az Újkor olvasóversenyt hetedikes diákjaink részvételével. Az elolvasandó mű Jókai Mór A nagyenyedi két fűzfa című elbeszélése volt.

Négy csapat versenyzett, a kötelező irodalomhoz kapcsolódó előzetes feladatokat határidőre, igényesen elkészítették. Ezek egy csapatinduló költése, egy rajz és egy jelenet összeállítása voltak. Nagy örömünkre a hédervári tagiskolánk is állított ki egy csapatot. A fizikaterem kiváló helyszínnek bizonyult a rendezvény számára. A változatos feladatokat élvezettel oldották meg a versenyzők. Remek munkamegosztás, hatékonyság jellemezte őket. A háromtagú zsűri folyamatosan javított a helyszínen, a pontokat egy táblázatba írták, melyet a versenyzők láttak. A technikai segítséget- pontbeírás, fényképezés, videofelvétel, ivólé, ropogtatnivaló kiosztása – gimnazista diákok adták.

A megmérettetés vége csapatonként egy jelenet előadása volt. Két rövidebb jelenetnek lehettünk nézői, és két –mondhatni- színházi minőségű, komoly rendezői és színészi alakítással megoldott darabot láthattunk. A program értékeléssel és díjkiosztással zárult. A 7. c osztály Mesélő Fűzfák csapata lett a győztes.

Jó hangulatú, tartalmas programban volt részünk.