A Magyar Piarista Diákszövetség 2020. évi tisztújító közgyűlése

Kedves Barátaim! Öregdiáktársaim!

A Magyar Piarista Diákszövetség Választmányának döntése alapján Szövetségünk ez évi rendes, májusról kényszerűen elhalasztott – egyben tisztújító – közgyűlését 2020. szeptember 19-én, szombat délelőtt 9 órára összehívom. Helyszíne a Duna-parti Piarista kápolna (Budapest, V. Piarista utca 1.).

A fenti időpontban megállapított esetleges határozatképtelenség esetén a közgyűlést ugyanezen a napon, azonos napirendi pontokkal 10 órára hívom össze. Ez a megismételt közgyűlés már a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül.

A közgyűlés napirendje idén rendhagyó: olyan pontokat tartalmaz, amelyek esetlegesek, attól függenek, hogy az augusztus végén tartandó választmányi ülés hogyan dönt javaslatomról, amely a Választmány működésének 31 év utáni megreformálásáról szól. A javaslat – elfogadása esetén – az Alapszabály módosítását kívánja meg, s ebben az esetben a tisztújítás már a módosított szabályok szerint történne. Ennek legfontosabb eleme az lenne, hogy megszűnne a közgyűlés joga, hogy a Választmányba tagokat válasszon.

Ezeket a feltételes napirendi pontokat alant külön jelöltem („esetlegesen”).
A közgyűlés napirendje:
Szentmise
Megnyitó, üdvözlés, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
A napirend elfogadása.
Kitüntetések átadása.
Az írásbeli beszámolók szóbeli kiegészítése, vita és határozathozatal.
elnöki beszámoló
főtitkári beszámoló
választmányi elnöki beszámoló.
Az MPDSz 2019. évi pénzügyi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének és a Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése, vita és határozathozatal.
Az MPDSz 2020. évi költségvetésének ismertetése, vita és határozathozatal.
A jelenlegi Elnök, az Elnökség, az FB és a Választmány lemondása.
Esetlegesen: előterjesztés az Alapszabály módosításáról, vita és határozathozatal.
A Jelölőbizottság javaslatának ismertetése az elnökjelölt(ek)nek, a Felügyelő Bizottság elnökének és a Választmányba szavazással kerülő jelölteknek személyére (ez utóbbi esetlegesen elmarad); helyszíni javaslatok megtétele, határozathozatal a jelölőlista véglegesítéséről.
Az elnökjelölt(ek) rövid bemutatkozása.
A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.
Titkos szavazás az Elnök, az FB elnök és a Választmány tagjainak személyére (ez utóbbi esetlegesen elmarad).
Szavazatszámlálás.
A szavazás eredményének ismertetése.
Az MPDSZ megválasztott Elnökének köszöntője és zárszava.
Agapé

Budapest, 2020. július 24. Várgedő Tamás s.k.
a Választmány elnöke