Kalazancius ösztöndíj-pályázat

A Magyar Piarista Diákszövetség – együttműködve a Piarista Alapítvánnyal – pályázatot hirdet Kalazancius ösztöndíj elnyerésére azon piarista diákok segítése céljából, akik a piaristáknál jó tanulmányi eredményeket értek el, felvételt nyertek valamelyik magyarországi felsőoktatási intézménybe, első félévüket megkezdték, azonban az egyetemi tanulmányaik finanszírozása anyagi nehézséget okoz nekik, illetve családjuknak. Az ösztöndíjra pályázhat bármely magyarországi piarista iskolában, 2020. évben érettségizett diák, aki belépett a Diákszövetségbe (www.mpdsz.hu). Pályázni a mellékelt adatlap kitöltésével lehet. A pályázathoz a volt osztályfőnöktől ajánlást kérünk, amelyet a mellékelt adatlapon tehet meg.

https://mpdsz.hu/hir/kalazancius-%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADj-2020