Fejlesztési támogatás intézményünk megújulásához

A mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda a rend pedagógiai küldetésének megfelelően, az idők jeleire figyelve folyamatosan törekszik a megújulásra, amelynek keretében a tanulási-nevelési környezet is korszerűsödik.
A diákjaink és családjaik iránti felelősségvállalásunk és elköteleződésünk arra indított minket, hogy működésünk jelenlegi, belvárosi helyszínén olyan fejlesztéseket kezdeményezzünk, amelyek műemléki védettségű épületünket méltó módon alakítják át egy modern iskolává.
Magyarország Kormánya a 2020. október 30-án kelt határozatával 956 millió forint támogatást ítélt meg a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda komplex fejlesztésére. A határozatot előkészítő folyamatban hosszú egyeztetések zajlottak a rend képviselői, az önkormányzat munkatársai, országgyűlési képviselőnk és a szakminisztériumok illetékesei között. Minden együttműködő partnernek köszönjük a segítségét!
Hittel valljuk, hogy intézményünk pedagógusai elkötelezetten, felkészülten és napról napra megújulva segítik a hozzánk forduló gyermekeket, fiatalokat, és reméljük, hogy ősi épületünk és annak környezete – nem is oly sokára – erről a megújuló korszerűségről fog tanúságot tenni.

Mosonmagyaróvár, 2020. október 31.

Zsódi Viktor Sch.P.
igazgató

 

A piarista rend 400 esztendeje határozott és világos küldetéssel működő szerzetesközösség. Alapítója Kalazanci Szent József, aki a szegény sorsú gyermekek tanítására, teljesebb életre nevelésére vállalkozott a „pietas et litterae” – „hívő élet és tudományok” – szellemében, miközben korának egyik legradikálisabb reformpedagógusa volt. A rend szerzetes és világi tanárai és munkatársai elkötelezettek abban, hogy az intézményekben a használható, gyakorlati tudás megszerzése, a gyermekközpontúság, személyesség, a keresztény hívő élet felkínálása, közösségi nevelés, formális és non-formális nevelés integrációja, egész életen át tartó tanulás és kísérés elvei mentén történjék a nevelés és oktatás. A gyermekek neveléséért elkötelezett rend jelenleg négy kontinensen (Európa, Ázsia, Afrika és Amerika), 40 országban van jelen, összesen 1300 szerzetessel, és 197 iskolát tart fenn, ebből Magyarországon 9 városban összesen 12 intézményt.