Vízkereszt

Úr Jézus, a világ világossága, aki e napon a három napkeleti bölcsnek kinyilatkoztattad magadat, hálát adunk neked, hogy az igaz hit világosságára hívtál bennünket. Engedd, isteni Üdvözítőnk, hogy e boldogító világosság előtt mindig kitárjuk lelkünket. Add, hogy a legtisztább szeretet aranyát, a buzgó imádság tömjénjét és a keresztény önmegtagadás mirháját ajánlhassuk föl neked, Istenünknek, királyunknak és Megváltónknak. Adj kegyelmet, hogy tanításod szerint rendezzük be életünket, és a három napkeleti bölcshöz hasonlóan, állhatatos buzgósággal folytassuk az utat a mennyei haza felé, hogy elérjünk oda, ahol téged dicsőségedben örökké láthatunk. Ámen!
 
Vízkereszt ünnepén iskolánk tanulói és nevelői közösen imádkoztak azért, hogy megkapják a Napkeleti bölcsek Istenkereső és imádó lelkületét. A délelőtt folyamán online kapcsolódtunk az óvári Piarista kápolnából közvetített ünnepi szentmisébe.