Vizsgabehívó a központi írásbeli vizsgára

VIZSGABEHÍVÓ A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA

Ezúton értesítem a kedves tanulókat és szüleiket, hogy jelentkezésük alapján magyar nyelvből és matematikából iskolánkban (Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda – 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 4.) 2021. január 23-án, szombaton 10:00-tól tehetnek központi írásbeli vizsgát.

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Kérem, hogy a tanulók a vizsga megkezdése előtt 15 perccel jelenjenek meg az iskola udvarán. (Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda – 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 4.)

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:

  • személyazonosítására alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt)
  • a kézbesített értesítőt

Járványügyi tudnivalók a felvételi vizsga idejére

  1. A központi írásbeli vizsgán kizárólag teljesen egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló vehet részt.
  2. A központi írásbeli vizsgán kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése a tanulók számára a közösségi terekben (pl. folyosó) és az udvaron is, a vizsga alatt (a tantermekben) pedig ajánlott.
  3. Intézményünk a beléptetésnél ellenőrizni fogja a diákok testhőmérsékletét. Az országos tiszti főorvos rendelkezése szerint 37,8 Celsius-fok a határérték, ami felett hazaküldjük a gyerekeket a kötelező iskolai hőmérés után.
  4. Szülő, kísérő nem léphet be az iskola épületébe.
  5. A vizsgatermekben figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
  6. A központi írásbeli vizsgán alkalmazni kell a szakminisztérium (EMMI) által kiadott „Intézkedési tervet”.

ÉRTESÍTÉS A KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA KIJAVÍTOTT FELADATLAPJAINAK MEGTEKINTÉSÉRŐL

Tájékoztatásul közlöm, hogy az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az iskolánk Vörösmarty-termében (Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda – 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 4.) 2021. február 1-én, hétfőn 8:00-tól 16:00-ig megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A megtekintéshez egy munkanapot (nyolc órát) biztosít az iskola. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (2021. február 2. – kedd – tizenhat óráig) írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2021 február 8-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja.

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánok!

Mosonmagyaróvár, 2021. január 11.

Zsódi Viktor Sch.P.
igazgató

http://bit.ly/35tmdyV