Leendő elsős osztályfőnökeink bemutatkozása

Kedves iskolánk iránt érdeklődő Szülők! Kedves Leendő Iskolások!

Szeretettel várjuk Önöket, Benneteket a piarista suliba! Elérkezett az idő, hogy közreadjuk a leendő elsős osztályfőnökök bemutatkozását. A szülőknek a beiratkozás során lesz arra módja, hogy megosszák az intézményünkkel a preferenciájukat, azt, hogy a három lehetőség közül melyik pedagógus osztályába szeretnék beíratni gyermeküket.

Jelentkezés a 2021/22. tanév első évfolyamára [klikk] itt.

 

1. Bolla-Cseh Virág [klikk!]

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! Látásból bizonyára sokan ismernek, de engedjék meg, hogy pár szóban bemutatkozzam. Bolla-Cseh Virágnak hívnak. 1980. januárjában születtem itt, Mosonmagyaróváron. Az alsó tagozatot a Bartók Béla Ének-zene Tagozatos Általános Iskolában végeztem. A felső tagozatot az újra induló Piarista Iskolában kezdtem. Itt is érettségiztem, majd a Tanítóképző Főiskola elvégzése után visszatértem szeretett Alma Materembe tanítani. Pedagógus pályám elején napközis nevelőként tevékenykedtem, majd 2008-ban osztályfőnöke lettem az egyik elsős osztálynak. Három és fél évig tanítottam őket, aztán megkaptam életem nagy csodáját, a kislányomat. 2015 szeptemberétől tanítok ismét az iskolában. Jelenleg a 4.a osztálynak vagyok az osztályfőnöke. Matematikát, környezetet, rajzot, éneket és testnevelést tanítok nekik.

Bolla-Cseh Virág
Bolla-Cseh Virág

Találkozhattunk egymással a tipegős szentmiséken, illetve a Hildegard Óvodában is, hiszen négy évig járt oda a kislányom. Kiegészítő szakom a tanítóképzőben a természetismeret volt. Nagyon közel áll hozzám a természettudomány minden területe. Igyekszem a gyerekben már az alsó tagozaton megalapozni ezen tudományág szeretetét, a sok kísérletezéssel, felfedező tevékenykedtetéssel, tapasztalatszerzéssel. Szeretem az állatokat, a sportot. Jó pár évig vezettem az iskolai lovas szakkört. Szívesen szervezek télen közös korcsolyázást, szabadidős tevékenységet, a tavaszi és az őszi időben kerékpározást, túrázást a gyerekeknek és családjaiknak. 2019 és 2020 szeptemberében beneveztem a gyerekekkel a városban megrendezésre került mountain bike kerékpárversenyre. Diákjaim több korosztályban képviselték iskolánkat. Egyik csapatunk megnyerte a kupát, de egyéniben is szép helyezéseket hoztunk el. Az utóbbi időben több – digitális, élménypedagógiai, Lego-s – továbbképzésen vettem részt. Ezek az új módszerek segítik közelebb vinni a tananyagot a gyerekekhez, jobban elmélyíteni számukra a tanultakat. Különösen a Lego-val való tanulás – melyet több tantárgy tanításakor sikerrel alkalmazunk – észrevétlen számukra, hisz a Lego „csak” játék nekik. A kooperatív tanulási technikával elsajátíthatják a gyerekek az egymással való együttműködés, közös megoldáskeresés képességét, mely fontos lesz későbbi életük során is. A változatos módszerek alkalmazásával igyekszem elérni, hogy a rám bízottak tehetségét a szülőkkel együttműködve minél jobban ki tudjam bontakoztatni. Célom a teljes ember nevelése, fejlesztése. Vallom, hogy minden gyermek valamiben kiváló, segítenünk kell, hogy ezt felismerhesse önmagában, s hogy e területen sikerélményhez jusson.
Pedagógiai hitvallásom, hogy az alsó tagozatos évek az ember egész életét meghatározzák. Munkámat eddig is ezzel a tudattal végeztem, és szeretném továbbra is így folytatni. Nagy szeretettel várok iskolánkba minden új kis elsős tanulót.

 

2. Fitus Szilvia [klikk!]

1999-ben végeztem a győri tanítóképző főiskolán ember és társadalom műveltségterületen, azóta a Piarista Iskolában tanítok.
Fontosnak tartom, hogy a hozzánk érkező diákok jól érezzék magukat, boldogan járjanak iskolába. Osztályfőnökként lényeges feladatom az egyéni nevelés mellett, hogy a gyerekek megtanuljanak csapatban dolgozni, jó osztályközösséget alkotni. Célom, az olvasás, írás, számolás megtanítása mellett, hogy az együtt töltött évek alatt a gyerkőcök megtanuljanak önállóan tanulni, gondolkodni, tehetségüket kibontakoztatni, véleményüket kulturáltan kifejezni. Ennek érdekében szívesen alkalmazok sokszínű módszereket, rendszeresen használom óráimon a különféle digitális eszközöket. (digitális tábla, tablet, plickers kártya) Az élményközpontú tanulás érdekében folyamatosan képzem magamat drámapedagógia területén. Nagy hangsúlyt fektetek az olvasóvá nevelésre. A gyerekekkel sok mesét, később regényt olvasunk, feldolgozásuk során építek a gyerekek fantáziájára. 3 éve a szövegértést Lego StoryStarter programcsomaggal tanítom.
Igyekszem olyan biztonságos közeget teremteni a tanulóknak, ahol lehet kérdezni, hibázni, és saját ötlettel előállni. A tanulás mellett iskolánkban kiemelkedő szerepet töltenek be a tanórán kívüli programok: színházba, bábszínházba járunk, múzeumi órákon veszünk részt, kirándulunk. A korábbi években tematikus nyári táborokat is szerveztünk az osztályaimban tanító kolléganőimmel.

Fitus Szilvia
Fitus Szilvia

Kedves Gyerekek! Ti talán akkor ismertek meg a leginkább, ha elárulom nektek a kedvenc meséimet. Népmesék közül A libapásztorból lett királylány áll a szívemhez a legközelebb. Szeretem Berg Judit meséit, a Cipelőcicákat, Csiribit és Pankát, a két kis dínót. De jöhet Tom és Jerry, Hupikék törpikék, Süsü, Bob, a mester, Tűzoltó Sam is. Gyermekregények közül Rumini, A két Lotti, Tündérboszorkány, Harry Potter, Harisnyás Pippi, Tündér Lala a kedvenceim és amit most olvasunk a negyedikesekkel: Ronja, a rabló lánya.

 

3. Sejlinger Éva

Mint leendő elsős tanítónéni szeretnék pár szóval bemutatkozni: 1999-ben végeztem tanítóként Budapesten. A főiskola elvégzése után hat évet egy közeli falu iskolájában tanítottam. Két lányom születése után 2012-ben kerültem a piaristákhoz. Jelenleg második osztályomat kísérem mindennapi útjuk során az iskolába kerülésüktől felsős korukig.
Fő feladatomnak tartom, hogy tanítványaim vegyék észre társaikban az értéket, segítsék és óvják a környezetükben az arra rászorulókat. Próbálok olyan szeretetteljes, barátságos légkört biztosítani, melyben a gyerekek biztonságban érzik magukat, ahová jó megérkezni, ahol bátran, bizalommal fordulhatnak felém.

Sejlinger Éva
Sejlinger Éva

Igyekszem a rám bízott közösséget a mindennapi tanulás mellett olyan programokkal gazdagítani, melyek lehetővé teszik egy összetartó, egymást segítő osztályközösség kialakulását. Ebben a rohanó világban felnőtt és gyermek elé is magas követelmények tornyosulnak. A közös munka során figyelek arra, hogy a tanulók ne kényszernek érezzék a tanulást, szívesen vegyenek részt a feladatokban, lehessenek minél tovább gyerekek. Célom, hogy diákjaim segítségére legyek ebben az új, feladatokkal teli izgalmas élethelyzetben.