LEGO az iskolában – első osztály

Tanulóink motiváltságának fenntartásához új eszközöket, módszereket alkalmazunk. Az általános iskola alsó tagozatán a gyerekek elsődleges ismeretelsajátító eszköze a játékos tanulás.

A LEGO elemek használatával a matematika és magyar tanulás játékká válik! 

A LEGO Education által fejlesztett matematika készlet alapját képezi a matematikai és problémamegoldó gondolkodásnak, a logikus következtetésnek, az elvonatkoztatás képességének, a kreatív és matematikai kompetenciának. Első osztályban a matematikai feladatok megoldása modellezéssel történik, így könnyebb megértést biztosít. Az apró elemekkel történő munka fejleszti a kitartást, a türelmet, precizitást és a finommotorikát.

A LEGO StoryStarter támogatja az anyanyelvi kompetenciák, kiemelkedően a szövegértési, szövegalkotási képesség fejlesztését oly módon, hogy a tanulók a LEGO elemek felhasználásával jeleneteket alkothatnak. A félév elteltével megtanultak elsőseink már annyi betűt, hogy rövid történeteket önállóan el tudnak olvasni és a jeleneteket kirakják LEGO-ból. 

A LEGO-s foglalkozások alatt egy készlettel egyszerre két gyermek dolgozik, ezáltal fejlesztve a kommunikációs készségüket, és a kooperatív munkát. Az órák játékos, vidám hangulatban, kreatív kibontakozási lehetőséget nyújtva, élményközpontúan zajlanak. 

Fitus Szilvia