Tanító nénik bemutatkozása

Tanító nénik bemutatkozása


Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!
Az érettségi után a győri Széchenyi István Egyetemen, felsőfokú szakképzésben folytattam tanulmányaimat ifjúság segítő szakon. A fiatalokkal való közös munka során gyakran találkoztam kisiskolás korú gyerekekkel is. Ekkor leltem rá az utamra, s jelentkeztem a győri Nyugat – magyarországi Egyetem tanító képzésére, melyet végül természetismeret szakos tanítóként végeztem el. Az ötödik tanévemet töltöm itt, a Piarista Iskolában, jelenleg a 4.b osztály osztályfőnökeként.
Tanítóként arra törekszem, hogy a gyermekeknek biztonságos és megértő környezetet biztosítsak, ahol bátran megfogalmazhatják véleményüket, kérdéseiket, s közösen gondolkodhatunk. Hiszem, hogy vidámsággal, mosollyal és játékkal könnyedebbé tehetem a gyerekek mindennapjait. Kiemelten nagy figyelmet fordítok az empátia fejlesztésére, szem előtt tartom, a gyerekek érzelmi és fizikai állapotát. Igyekszem következetességgel, példaadással, dicsérettel formálni személyiségüket, őszinteségre és egymás megértésére nevelni őket. Célom, hogy az együtt töltött évek alatt a gyermekeket önállóságra, gondolkodásra neveljem, s minél több sikerélményhez segítsem őket. Mindezt változatos munkaformák, módszerek és eszközök használatával teszem. Fontosnak tartom a folyamatos önfejlesztést, ennek érdekében mindig frissítem a tudásom a különféle módszerekről, digitális eszközökről.
Nagy Georgina


Kedves Szülők és Gyerekek!
Számomra a piarista nem csak munkahely, hanem gyermekkorom iskolája, hisz itt végeztem az általánost, majd a gimnáziumot is. Egy rövid kitérő után 2009-ben már, mint tanító kerültem vissza az alma materba. Mint leendő elsős osztályfőnök fontosnak tartom az iskolába érkező elsősök esetében egy szeretetteljes, biztonságos légkör megteremtését, ami lehetővé teszi jövendőbeli tanítványaim megfelelő beilleszkedését az iskolai környezetbe. A tanulók teljes személyiségének fejlesztésére törekszem. Az alapkompetenciák elsajátítását differenciálással, játékos módszerekkel, digitális eszközök használatával igyekszem elősegíteni, emellett óráimon fontos számomra a családias légkör megteremtése. Próbálok minden diákot önmagához viszonyítani, észrevenni a fejlődést, tenni akarását, szorgalmát. A gyerekeket egymás elfogadására, tiszteletére nevelem, és arra, hogy vegyék észre egymás értékeit. A tudáson kívül fontos a keresztényi értékrenden alapuló elveket átadni, és idővel a munkájukban és viselkedésükben megtapasztalni nagyon jó érzés.
A tanítás mellett iskolán kívüli programokat is szervezek, színházba, múzeumba járunk, kirándulunk. Az osztályomban a szülők is aktív résztvevői a közösségi munkának. Iskolán kívüli programjainkon mindig sokan vesznek részt, a főzéssel egybekötött családi napjaink nagyon jó hangulatúak, emlékezetes rendezvények. Jeles napokon műsorral kedveskedünk a gyerekekkel a hozzátartozóknak, így emelve az ünnep fényét.
További munkámhoz, mint eddig is Böjte Csaba atya gondolatait tartom szem előtt:
„Nem adhatsz lángot a gyertyának úgy,
hogy annak fénye a te arcodat is ne ragyogja be. „
Szeretettel várlak!
Eszti néni