Online Beiratkozás a 2022/23. tanév első (1.) évfolyamára

Iskolanyitogató [klikk]

Tisztelt Szülők!

A tanév rendjéről szóló EMMI rendelet szerint az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21–22-én kell beíratni.

A beiratkozási folyamatot az oldal alján található elektronikus (Google) űrlap kitöltésével tudják megkezdeni.

A megadott adatok alapján elkészítjük a „Beiratkozási kérelmet” minden gyermek (szülő) számára és elektronikus úton (e-mailben) ki fogjuk küldeni. Ezt a dokumentumot ki kell majd nyomtatni, ellenőrizni kell a megadott adatok helyességét és aláírás után vissza kell küldeni az iskolának.

Az iskola igazgatója hoz döntést a tanulói jogviszony létesítéséről a felvételi eljárásban, amelyet írásban közöl a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § (2) bekezdés a) pontja értelmében intézményünk egy római katolikus szerzetesrend, a piarista rend fenntartásában működik; vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézmény. A tanulók felvételének előfeltétele a katolikus egyház és a piarista rend értékrendjére és álláspontjára való nyitottság, annak elfogadása. A törvény lehetővé teszi, hogy mindezt a felvételi eljárás keretében vizsgáljuk.

Az osztályfőnök-jelöltekről egy tájékoztató anyagot fogunk küldeni a szülőknek, amely alapján kikérjük majd a véleményüket. Ezen véleményeket összesítve kérjük fel az elsős osztályfőnököket.
klikk: https://movar.piarista.hu/2022/03/04/tanito-nenik-bemutatkozasa/

Üdvözlettel,

Zsódi Viktor

Az adatokat 2022. április 20., péntek 10:00-ig gyűjtjük, addig lehet kitölteni az űrlapot.

https://forms.gle/xwpBuhHFPongCT4G7