Lelkigyakorlaton vettek részt a mosonmagyaróvári és a hédervári piarista iskolák tanárai

Régi szokásnak megfelelően kétnapos lelkigyakorlaton vettek részt a Piarista Gimnázium nevelői a győrújbaráti Apor Vilmos Lelkigyakorlatos Házban. A program segített a nyár lezárásában és a tanévre hangolódásban.

Az első előadó Fülöp Tamás újmisés atya volt, aki a nevelésről mint gyógyító tevékenységről, az iskoláról mint a gyógyulás helyéről tartott elmélkedést. Butsy Lajos hegyeshalmi plébános az élet törvényeit mutatta be, amelyet egy Börzsönybéli patak mellett eltöltött imádság ihletett. Kálmán Imre irodaigazgató atya, aki ismét iskolalelkészi szolgálatot lát el, a tanév eleji jó elhatározásokra buzdított.

A közös elmélkedések, beszélgetések, a szentmise és a szentségimádás segítette a közösséget, hogy Isten segítségét kérjük az oktató-nevelő munkánkhoz és a tanítványainkra áldást kérjünk.