Imanap a fiatal piaristákért

Szeptember 26-án, hétfőn imanapot tartottak a fiatal szerzetesekért a piarista rendben. A közös imádságba bekapcsolódtak a mosonmagyaróvári iskola tanárai és diákjai is. Szent Imre herceg nevelőjének, Szent Gellért vértanú püspöknek közbenjárását kértük a magyar oktatás résztvevőire, a pedagógusokra és a diákokra egyaránt, hogy ki-ki megtalálja a tanúságtétel lehetőségét azon a helyen, ahová az Úr állítja. Az alsó tagozatos diákok rövid színdarabban mutatták be Gellért püspök életét a társaiknak.
A világ fiatal piarista szerzetesnövendékei közül 161 fő aspiráns (olyan jelöltek, akik komolyan gondolkodnak a szerzetes élet megkezdésén), 56 fő novícius (újonc idejét töltő szerzetes) és 295 fő tanulmányait folytató, egyszerű fogadalmas szerzetes. Közülük magyar rendtartomány tagja egy jelölt, egy novícius és négy egyszerű fogadalmas piarista.
Pedro Aguado piarista rendfőnök így imádkozik értük az imanapra írt levelében: “Mennyei Atyánk, hálát adunk neked értük és egyenként mindnyájukért. De már azokért is, akik majd hívásodat követve a piarista rendbe érkeznek. Tedd őket egészen piaristákká! Minket pedig segíts, hogy tudjuk kísérni őket, s így építsük továbbra is a Kegyes Iskolák rendjét, Kalazanci Szent József közösségét. Ámen.”

képek: https://photos.app.goo.gl/JedtMkV5QadGaeRP6