Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapján

Mi piroslik ott a síkon távolba,
Csonka honvéd piros vére a hóba.
Sok halált szórt az ellenség sorára,
Haj, de végre egy golyó őt találta.
(Honvéd tüzérsirató a szabadságharc korából)

Erdősné Benke Éva tanárnő rendezte idei megemlékező műsorunkat, amely sok népművészeti (ének, tánc) elemen keresztül mutatta be az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit és az október 6-án, Aradon kivégzett forradalmi hősöket. A diákok előadásában elhangzott Kossuth toborzó beszédének részlete: „Kérni jöttem tőletek, midőn lelkes soraitokat szemlélem, szűnik bensőmben a kétség, nem marad védtelen szegény árva hazánk. Tudjátok mindannyian, minő cél vezérelt bennünket, midőn ide egybehívtunk benneteket. Harcunkhoz adjon erőt a magyarok Istene, hitünk igazsága, népünk szabadság szeretete!” A megtorlásokat vezető Haynaunak Radetzkyhoz írott levele után, Juhász Gyula Vértanúink című verse is szerepelt a műsoron. Köszönjük a diákok és a pedagógusok készületét és színvonalas, lelkes előadását!

fotók: https://photos.app.goo.gl/q5r9JGUPmaLAARr28