Október, a rózsafüzér hónapja

Október, a rózsafüzér hónapja egyházunkban, amikor iskolánkban is minden hétfő reggel, 7:45-től egy tized rózsafüzért imádkozunk közösen az udvaron.

Szent II. János Pál pápa így tanított erről az imádságról:

A rózsafüzér – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – lényegét tekintve krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök Magnificatja, a megváltó megtestesülés művéért, mely az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.

A rózsafüzér imádság a 15. században nyerte el mai formáját, imádkozását a domonkosok terjesztették. A törökök feletti Lepantónál aratott győzelem (1571. október 7.) után Szent V. Piusz pápa, aki domonkos szerzetes volt, rendelte el az egyházi megemlékezést. A diadalt az egész keresztény világ a rózsafüzér imádkozásának és a Szűzanya segítségének tulajdonította. Az ünneplést XIII. Gergely pápa terjesztette ki 1573-ban azon templomok számára október első vasárnapján, amelyek rendelkeztek rózsafüzér-oltárral. Majd 1716-ban, szintén a törökök felett aratott péterváradi győzelem után XI. Kelemen kiterjesztette az egész egyházra, Szent X. Piusz pedig 1913-ban október 7-ére helyezte az ünnepet. A Rózsafüzér Királynője nevet Szent XXIII. János pápa adta az emléknapnak 1960-ban.