Hittanórán az új Római misekönyv

A mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium 11. és 12. évfolyam hittanóráin bemutatásra került az új Római misekönyv. A diákok megismerhették az új kiadványt és betekintést nyertek a szentmise megújuló szövegeibe.

fotók: https://photos.app.goo.gl/QCZD67wVeja2LxWa8

Módosul az úgynevezett közgyónás szövege: az eddigi “kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát” részből kikerül a “szeplőtelen” kifejezés. A latin szöveghez igazodva az eucharisztikus liturgiánál “a bor és víz titka által” helyett azt fogja imádkozni a pap: “a víz és a bor titka által”. A szentmise ugyanezen szakaszánál a pap az új szabályozás alapján e szavakkal fog a hívekhez fordulni: “Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt!” A békeköszöntésnél eddig az szerepelt a szövegben, hogy „Köszöntsétek egymást a béke jelével!” Ennek helyére az a mondat kerül, amit egy ideje már alkalmaznak a magyar templomokban: “Engesztelődjetek ki szívből egymással!” Ugyancsak a latin változathoz igazodva módosul az áldozás előtti szöveg. Ami eddig úgy hangzott: “Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya”, a jövőben így szerepel majd: “Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány lakomájára”.

Több éves előkészítés után kiadásra került a II. Vatikáni Zsinat határozata szerint megújított, Szent VI. Pál pápa által kihirdetett és Szent II. János Pál pápa által felülvizsgált, kibővített Római misekönyv új magyar nyelvű kiadása.

Fontos, hogy az új misekönyv az összmagyarságot célozza. A határon túli püspökök kérését is figyelembe véve a területükön élt magyar boldogokat, emléknapjaikat is belevették a misekönyvbe. A nyomdai kapacitáshiány és a világpiaci papírhiány is késleltette a kiadás folyamatát. A nyomtatáshoz szükséges magas minőségű papírt végül Finnországból sikerült beszerezni.

A misekönyv tipográfiáját úgy kellett megszerkeszteni, hogy az olvashatóságot segítse, egy amerikai kiadású, angol nyelvű misekönyvet vettek alapul. Ügyelni kellett ugyanakkor arra is, hogy ne legyen túlontúl vaskos a könyv, annak ellenére, hogy a szöveg bővebb lett. Szükségessé vált az új kiadás, mert már nem lehetett hozzájutni, főként a külhoni magyarság részéről. Új szenteket, boldogokat avattak az elmúlt évtizedekben, s őket is be kellett venni a szövegekbe. A Vatikán először revideálta, majd 2008-ban módosította, finomította a misekönyv szövegét. Mindezért tehát megérett az idő arra, hogy magyar nyelven is készüljön egy új kiadású Római misekönyv.

fotók: Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda (Mosonmagyaróvár)

szöveg: Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda (Mosonmagyaróvár);  Magyar Kurír; Facebook