Megemlékezés elhunytjainkról

A mosonmagyaróvári Piarista Rendház szerzetesei és a Magyar Piarista Diákszövetség mosonmagyaróvári tagozatának tagjai az elmúlt napokban felkeresték az elhunyt atyák sírjait, koszorút helyeztek el, gyertyát gyújtottak és imában emlékeztek meg az előttünk járókról. Felkerestük Thiesz Józsefné, néhai igazgatónő sírját is.

Kérünk, Istenünk, add meg, hogy szolgáid, akiket földi életükben a piarista szerzetesi, papi és tanári szolgálattal tüntettél ki, veled lehessenek a te mennyei dicsőségedben. Fiaid Krisztus iránti buzgóságból a tökéletes szeretet útját vállalták életükben, add, kérünk, hogy örvendezzenek dicsőséges eljöveteleden, és testvéreikkel együtt országod boldogságát élvezhessék. Ámen.