Koncert

Gyerekkarunk december 8-án az iskola kápolnájában közös koncerten szerepelt a Harmónia Alapfokú
Művészeti Iskola intézményünkben tanuló diákjainak egy csoportjával. A koncerten Takácsné Pollák
Rita és Takács István zenetanárok és növendékeik furulyával, zongorával, citerával kísérték,
egészítették ki énekkarunk műsorát. A közös, piarista növendékeken kívül Dunaszigetről érkezett
legények egy szép, rekonstruált szigetközi pásztorjátékkal leptek meg minket, Takács István kecske
dudán kísérte a dalokat. A hangverseny meghitt hangulatát emelte Rita néni közvetlen hangú
konferálása, a gyerekek lelkes részvétele és a meleg fogadtatás a közönség részéről.
December 11-én ugyanitt, a 9.30-i szentmisén a gyerekkar és Takácsné Pollák Rita a furulyásaival
adta az énekes szolgálatot.

Keresztényné Barth Judit