Vártúra

Az EFOP 3.3.7-17-2017-00037 azonosítószámú pályázat keretében szervezett vártúra újabb informális-nonformális tanulási lehetőségeket biztosított az iskola 6. és 10. évfolyama számára. A diákok személyes tapasztalás útján szereztek ismeretek, rögzítették már meglévő tudásukat és fejlesztették különböző kompetenciáikat. Vártúra gyerekszemmel: Első helyszín: Fertőrákosi Bővebben …

Epigrammaíró pályázat

A Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda epigrammaíró pályázatot hirdet két kategóriában, 7-8. osztályos és 9-12. évfolyamos diákok számára. Alkoss disztichonban írott epigrammát az ókori római költészet kedvelt témáinak valamelyikéből: Carpe diem Aurea mediocritas Dicső tettek A kézzel írt, illusztrációval Bővebben …

Újkor olvasóverseny

2020. február 11-én rendeztük meg iskolánkban az Újkor olvasóversenyt hetedikes diákjaink részvételével. Az elolvasandó mű Jókai Mór A nagyenyedi két fűzfa című elbeszélése volt. Négy csapat versenyzett, a kötelező irodalomhoz kapcsolódó előzetes feladatokat határidőre, igényesen elkészítették. Ezek egy csapatinduló költése, Bővebben …

Franz Kett élménypedagógia módszere

Az utolsó napon Franz Kett élménypedagógia módszerét alkalmazva vártuk az Úr Jézus eljövetelét. Kijelöltük a középpontot, mondókáztunk, énekeltünk, titkot fejtettünk meg. A saját készítésű angyalkák elhelyezése után a betlehemi történetet elevenítettük fel. A foglalkozás végére gyönyörű padlókép született, amit örömmel Bővebben …

Módszertani megújulás – Szívem kincset talált

Szívem kincset talált Módszertani megújulásunk jegyében az „Informális, nonformális nevelés a piarista iskolákban” (EFOP 3.3.7-17-2017-00037) című pályázat keretein belül jó néhány kollégámmal együtt új módszerrel ismerkedtünk meg a hétvégén iskolánkban. Sipos Edit vezetésével, Franz Kett – ma is élő bajor Bővebben …