Kötelező olvasmányok

KÖZÉPISKOLA

9.a középszint

Homérosz : Odüsszeia (szöveggyűjteményi részletek) 19 db

Szophoklész : Antigoné 21 db

Biblia (Ószövetségi és Újszövetségi részek) 30 db

Dante : Isteni színjáték 3 db

Dante : Pokol (fejezetek) 15 db

Shakespeare : Romeo és Júlia 21 db

Zrínyi Miklós : Szigeti veszedelem 29 db

Moliere : Tartuffe 27 db

9.a emelt szint

Homérosz : Odüsszeia 19 db

Homérosz : Iliász 19 db

Szophoklész : Antigoné 21 db

Biblia (Ószövetségi és Újszövetségi részek) 30 db

Dante : Pokol 15 db

Shakespeare : Szonettek 3 db

Shakespeare : Hamlet 13 db

Moliere : A fösvény 26 db

10.a középszint

Daniel Defoe : Robinson Crusoe 15 db

Jonathan Swift : Gulliver utazásai (Lilliputban + szöveggyűjtemény) 11 db

Voltaire : Candide (részletek) 20 db

Goethe : Faust (részletek) 21 db

Alexander Szergejevics Puskin : Anyegin 22 db

Victor Hugo : A nyomorultak (részletek) 5 db

Vörösmarty Mihály : Csongor és Tünde 21 db

Katona József : Bánk bán 23 db

Petőfi Sándor : A helység kalapácsa 17 db

Arany János : Toldi estéje 29 db

10.a emelt szint

Jonathan Swift : Gulliver utazásai (Lilliputban + még egy fejezet) 11 db

Voltaire : Candide 20 db

Goethe : Faust 21 db

Kármán József : Fanni hagyományai 3 db

Csokonai Vitéz Mihály : Dorottya 28 db

Hoffmann : Arany virágcserép 13 db

Victor Hugo : A nyomorultak (részletek) 5 db

11.a középszint

Stendhal : Vörös és Fekete 18 db

Balzac : Goriot apó 20 db

Mikszáth Kálmán : Beszterce ostroma 17 db

Madách Imre : Az ember tragédiája 21 db

Gogol : Köpönyeg 9 db

Lev Tolsztoj : Iván Iljics halála 19 db

Csehov : A csinovnyik halála 19 db

Csehov : Sirály(részletek) 17 db

Dosztojevszkij : Bűn és bűnhődés 15 db

Kosztolányi Dezső : Édes Anna 20 db

Móricz Zsigmond : Rokonok 16 db

Karinthy Frigyes : Így irtok  ti (vagy) 16 db

Karinthy Frigyes : Tanár úr kérem (vagy) 9 db

11.a emelt szint

Flaubert : Bovaryné 2 db

Mikszáth Kálmán : A tót atyafiak és a jó palócok 19 db

Lev Tolsztoj : Iván Iljics halála 19 db

Lev Tolsztoj : Anna Karenina 2 db

Csehov : Sirály 17 db

Dosztojevszkij : Bűn és bűnhődés 15 db

Ibsen : A vadkacsa 28 db

Karinthy Frigyes : Így irtok  ti 16 db

Karinthy Frigyes : Tanár úr kérem 9 db

12.a középszint

Thomas Mann : Mario és a varázsló 17 db

Franz Kafka : Az átváltozás 17 db

Bertolt Brecht : Kurázsi mama és gyermekei 22 db

Márai Sándor : Egy polgár vallomásai 2 db

Németh László : Iszony 19 db

Illyés Gyula : Puszták népe (részletek) 2 db

Ottlik Géza . Iskola a határon 17 db

Kertész Imre : Sorstalanság 8 db

Örkény István : Tóték 19 db

Örkény István : Egypercesek 3 db

12.a emelt szint

Thomas Mann : Mario és a varázsló 17 db

Thomas Mann : Tonió Kröger 5 db

Bulgakov : A Mester és Margarita 19 db

Hemingway : Az öreg halász és a tenger 9 db

Camus : A közöny (vagy) 8 db

Camus : A pestis (vagy) 7 db

Dürrenmatt : Fizikusok 21 db

Dürrenmatt : Az öreg hölgy látogatása 1 db

Illyés Gyula : A puszták népe (vagy) 2 db

Illyés Gyula : Fáklyaláng

Örkény István : Tóték 19 db

Örkény István : Egypercesek 3 db

Örkény István : Macskajáték 19 db

ÁLTALÁNOS ISKOLA

5.osztály

Molnár Ferenc : Pál utcai fiúk 19 db

6. osztály

Gárdonyi Géza : Egri csillagok 20 db

7. osztály

Jókai Mór : A kőszívű ember fiai 18 db

Jókai Mór : A nagyenyedi két fűzfa 5 db

8. osztály

Móricz Zsigmond . Légy jó mindhalálig 31 db

Tamási Áron : Ábel a rengetegben 15 db