Magyarok Nagyasszonya ünnepi szentmise

Magyarok Nagyasszonya tiszteletére ünnepi szentmisén vettünk részt. Radnics Zoltán atya felhívta figyelmünket a Rózsafüzér imára, a Szentírás olvasására, a böjt, a bűnbánat és a Szentáldozás fontosságára. "Tehozzád kiáltunk, légy kegyes irántunk, hédervári Szűzanyánk!"