Öregdiák Szövetség

Kedves Öregdiákunk!

Nagy örömmel és szeretettel keresünk fel Téged, abban a reményben, hogy levelünk rád talál. Korábban a rendelkezésünkre álló címekre már küldtünk hasonlót.

A Magyarországi Piarista Rendtartományban nevelői hivatásunknak tekintjük diákjaink kapcsolati hálózatba állítását, hiszen csakis kapcsolatokban, emberi közösségben válhat emberré az ember. Hisszük, hogy ez a munka nem ér véget az iskolai évek elmúlásával – a diákjainkból kialakult közösség olyan érték, melynek megőrzésére érdemes gondot fordítanunk az után is, hogy diákjaink elhagyták az iskola falait. Jelenleg is számos öregdiákunk tartja a kapcsolatot a Renddel és volt diáktársaival, mindannyiunk kölcsönös épülésére. Minden bizonnyal akadnak azonban olyan volt piarista diákok is, akik számára ez lehetőségek és erőforrások hiányában nehézségekbe ütközik, vagy akik nem rendelkeznek megfelelő információkkal a kapcsolatfelvételhez. A Magyarországi Piarista Rendtartomány a közelmúltban megújult Magyar Piarista Diákszövetséggel összefogva most ebben szeretne segítséget nyújtani a „piarista nagycsalád” tagjainak. Célunk felkeresni volt diákjainkat, és elősegíteni, hogy ők is újra egymásra találhassanak.

Elsősorban abban szeretnénk segíteni a piarista öregdiákoknak, hogy újra aktív kapcsolatba tudjanak lépni régi osztályközösségükkel, diáktársaikkal és nevelőikkel. Így az iskolai évek alatt kialakított személyes kapcsolataik újbóli felfedezésével ismét közös élményekhez juttathatják egymást, és együttesen gazdagíthatják, fejleszthetik a piarista közösséget és annak intézményeit.

Az élő közösség kialakításával azt a lehetőséget szeretnénk felkínálni valamennyi öregdiák számára, hogy kedvük és lehetőségeik szerint különféle tevékenységekben vehessenek részt. Ezek – a „piarista ügyek” felőli rendszeres tájékoztatástól a különféle programokban való részvételen és változatos szolgáltatások biztosításán át a Diákszövetségi munkába való aktív bevonásig – széles skálán mozognak. Az élő kapcsolat és a rendszeres kommunikáció arra is lehetőséget nyújt, hogy felszínre kerüljenek rejtekező értékek, tudás, tapasztalat, kapcsolatrendszer. E kapcsolatrendszer kinek-kinek elfoglaltságait, személyes mentalitását és igényeit tiszteletben tartva akár kölcsönösen előnyösen is mozgósítható: lehetőségeket teremthet arra, hogy jó és hasznos ügyekért hozzáértő, hasonló értékrendű emberek szabadon, bizalmi alapon összefogjanak egymással.

Mindehhez mindenekelőtt kapcsolatteremtésre és kölcsönös tájékoztatásra van szükség.

Arra kérjük most minden kedves öregdiákunkat, hogy szakítson időt a levelünkhöz csatolt kérdőív kitöltésére és visszaküldésére. Lehetőség szerint a kérdőív elektronikus változatát kérjük kitölteni, ami a http://alumnidb.piarista.hu weblapon érhető el. Ennek segítségével a jövőben a tényleges igényekhez, elvárásokhoz és egyéni lehetőségekhez illeszkedő információkkal, programokkal és szolgáltatásokkal kereshetjük fel öregdiákjainkat, abban bízva, hogy ismét élő és értékes kapcsolatot ápolhatunk egymással.