Iskolánk bemutatkozása

Az iskola története, működése

A mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola ás Óvoda gyökere a XVIII. század első felére nyúlik vissza. Zsidanits István Moson vármegyei főadószedő és felesége alapította 1739-ben az óvári kisgimnáziumot, ahová piarista szerzeteseket hívott tanítani. Ebből nőtt ki a mai iskola, amely diákjaink számára 12 éven át biztosítja az igényes nevelést-oktatást.  A piarista rendet Kalazanci Szent József (1556-1648) alapította azzal a céllal, hogy a szegény sorsú gyermekeket is megtanítsa a korszerű tudományok alapjaira, és keresztény neveléssel felkészítse őket az emberhez méltó életre. A rend célja ma is az, hogy korszerű tudást  adjon növendékeinek, és keresztény emberré, a társadalom hasznos tagjává, érett személyiséggé nevelje őket.

Piarista nevelés sajátosságai

Iskolánk nyitott mindenki számára, aki el tudja fogadni a intézményünk piarista, katolikus, egyházi jellegét.
A piarista nevelés legfontosabb, központi elemei a következők:
– A gyerekek és fiatalok központi szerepe
– A szegények melletti elköteleződés
– Színvonalas nevelői és lelkipásztori munka
– Az evangélium hirdetése
– A társadalom megújítása
– A család bevonása
– A diákok kísérése, egyéni támogatása
(Erről a témáról részletesebben itt [klikk] lehet olvasni.)

Iskolánk egyházi, piarista jellegéből fakadóan a diákjaink
a) heti 2 órában hittant is tanulnak,
b) kb. havonta osztálymisén vesznek részt, amely általában hittanórára vagy osztályfőnöki órára esik,
c) kb. 4 vasárnapon a tanév folyamán évfolyammisén vesznek részt,
d) évente lelkigyakorlaton vesznek részt.

A tanítás anyaga

Az általános iskola általános tantervű, hagyományosan nyolc osztályos képzést nyújt. (Mód van az általános iskola 8. osztályának elvégzése után más iskolába való jelentkezésre is.) Hasonlóképpen gimnáziumunkban szívesen látunk fiatalokat, akik más iskolában végezték az általános iskola nyolc osztályát. A tankönyveket a minisztérium által jóváhagyott kínálatból választjuk.

Idegen nyelv tanulása már az 1. osztályban kezdődik. Választható nyelv: angol vagy német. A hatékony nyelvoktatást szolgálja a 2002-ben átadott nyelvi labor. Az idegen nyelveket emelt óraszámban oktatjuk, de a kötelező órákon túl nyelvvizsga-előkészítőt  szervezünk  angol,  latin és német nyelvből.

Informatika-termünk kiválóan felszerelt és szélessávú internetkapcsolattal  rendelkezik.  Az  informatika-oktatást már az alsó tagozaton kezdjük, amely kiegészülhet felső tagozaton ECDL vizsgával, illetve a középiskolai tanulmányok végén  informatika  érettségivel.  Az  informatika-fakultáció nemcsak az érettségire készít fel, hanem  alkalmassá teszi a tanulót arra, hogy ECDL vizsgát tegyen.

Partnereinkkel közösen megszerveztük, hogy tanulóink a tanítási órákhoz kapcsolódva, iskolánkban járjanak a különféle zenei foglalkozásokra, hangszertanulásra.

Szórakozás, művelődés, sport

Iskolánk könyvtára közel 15 000 kötetes. Több száz oktató - CD és DVD is tanulóink rendelkezésére áll. A tanév folyamán több alkalommal szervezünk színházlátogatást Budapestre és Győrbe, emellett a Flesch Károly Kulturális Központ bérletes előadásait  is rendszeresen látogatjuk.   Fontos helyet foglal el az iskola életében az egészséges életmódra nevelés. Ennek eszközei a testnevelési órák, sportfoglalkozások, a néptáncoktatás, a hétvégi, szünidei kirándulások és a túrák. Az éves osztálykirándulásokon felül igyekszünk minél többször kivinni a gyerekeket a szabadba. Az első félév végén téli kirándulásokat szervezünk, más szünidőkben pedig gyalogos-, kerékpáros-, sí- és vízitúrákat.

A 2. osztályosok a tanév folyamán megtanulnak úszni, a 4. osztályosok pedig egy hetes erdei iskolában vesznek részt. Az iskolai diáksportkörben (kosárlabda, röplabda, labdarúgás, atlétika, ping-pong) diákjaink a jól felszerelt konditeremben, tornateremben és kültéri sportpályán, edzőpályán fejlődhetnek fizikailag is.

Alsós kisdiákjaink nagy örömmel használják a Szülői Választmány közreműködésével létrehozott játszóvárat. De a tanórák is színesebbek azáltal, hogy az alsós tantermekből egy-egy „ikerterem” nyílik, amely mese-, játszó-, szabadidős szobaként is működik.

Felvétel

Az iskola minden gyermeket vár, akik nyitottak a piarista értékrendre. Az általános iskola és a gimnázium első osztályaiba a tanulók a mindenütt szokásos, hivatalos módon jelentkezhetnek. A tanév során a nagycsoportos óvodásoknak hat alkalommal iskola-előkészítő foglalkozásokat szervezünk, ahol megismerkedhetnek az iskola életével, a leendő tanító nénikkel.

Szülői kérésre iskolánk 12 évfolyamának bármelyikére veszünk át diákot.