Tagiskolánk dolgozói

Igazgató: Nyerges-Zombó Katalin
Tagintézmény-vezető: Seresné Domina Teréz
Iskolatitkár: Hegyiné Nagy Beáta

Tanárok:

Babos-Zemplenszky Nóra – rajz- és vizuális kultúra
Bari Istvánné – tanító
Bindics-Jakab Eszter – tanító
Fövényesiné Sághi Katalin – tanító
Hegedűs Edit – kémia
Hornyákné Sulyok Anita – tanító
Horváth Melinda Márta – tanár, digitális kultúra
Jakab László – földrajz, természetismeret
Jakab Lászlóné – tanár, matematika
Kaposi Gábor – testnevelés
Marosvölgyi Istvánné – tanító, magyar, ének
Dr. Medvegy Tilda – fizika
Palenik József – néptánc
Pintér Zsuzsanna – katolikus hittan, biológia
Radnics Zoltán SchP – katolikus hittan
Seresné Domina Teréz – tanár, magyar, ének
Somogyiné Kopócs Szilvia – gyógypedagógus,
Tálosiné Bognár Beatrix – tanító, munkaközösség-vezető
Tóth Tibor – tanár, történelem
Trenka Viktória – logopédus
Oláh László – harmadnapi adventista hittan

Takarítók:
Erdős Józsefné,
Tóth Katalin,
Horváth Tiborné

Karbantartó:
Hegyi Károly