Timaffy László Tagiskola

Hédervár a Szigetköz kulturális fővárosa. Egyrészt itt telepedtek le a Héderváryak, és innét irányították az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna közti terület gazdasági életét, másrészt számtalan kulturális értéket hoztak létre: templomokat, kápolnákat, kastélyt, köztéri szobrokat, és a mi szempontunkból fontos iskolát.

Az elemi iskolának korábban a templom melletti épület adott otthont. A második világháborút követően az államosított kastélyba költözött át az immár nyolc évfolyamos általános iskola. A korra jellemző, hogy a Vadászteremből tornaterem lett és a két szintes gyönyörű kápolnából pedig mosléktároló. Az egyáltalán nem oktatási célra tervezett épületből a Kádár-korszak utolsó évtizedében, 1984-ben költözött át az iskola a jelenlegi Arany János utcai épületbe. Ekkor került megépítésre a szomszédos, Árpád utcára nyíló telken az akkor még három csoportos óvoda.

2016. augusztus 1-én Szabóné Németh Ágnes polgármester kezdeményezésére, a település lakosságának mondhatni teljes támogatásával vette át a Piarista Rend a Timaffy László Tagiskola és a Napsugár Tagóvoda fenntartását a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda részeként. Az óvoda vezetésére Tóthné Göndöcs Annamária, az iskola vezetésére pedig Kiszelka Mariann kapott felkérést.

Mivel a hédervári intézmények korábban állami fenntartásúak voltak, így a benne oktató pedagógusok – illetve az itt tanuló diákok és családjaik – nem az egyházi (katolikus, piarista) nevelés mellett köteleződtek el. Ezért a fenntartóváltást követően különleges figyelmet, törődést, megértést és türelmet kíván e két korántsem idegen világ összehangolása, összetalálkoztatása.
Az intézményvezetők áldásos tevékenysége folytán az oktatás színvonala a
tanulmányi- és versenyeredmények alapján kiváló, a diáklétszámok mind az óvodában mind az iskolában szépen növekednek, az iskola hitélete, a keresztény értékrend szerinti életalakítás első jelei, hajtásai biztatóak.
Az iskola életét, mindennapjait, az intézménnyel kapcsolatos híreket, programokat nyomon követhetik Timaffy László Tagiskola néven található oldalunkon.