Napsugár Óvoda

Óvodánk egy Szigetközi faluban, Héderváron, nagyon szép környezetben helyezkedik el, amely kiváló tapasztalatszerzési lehetőséget nyújt gyermekeink számára. Hédervár egy történelmi múltú kis falu, épített műemlékekkel, csodálatosan gazdag természeti környezettel.

Fontosnak tartjuk, hogy mindezt gyermekeinkkel megismertessük, megszerettessük, pozitív érzelmi kötődést alakítsunk ki falunk iránt.

Óvodánk 2016. szeptemberétől a Piarista Rend Magyar Tartományának fenntartásában működik.

Munkatársaink fontosnak tartják, hogy gyermekeink biztonságos, szeretetteljes, elfogadó környezetben nevelkedjenek.

Óvodánk épülete szép, tágas, nem új, de a három lépésben, pályázati forrásokból megújult, korszerűsödött.

Csoportszobáink meleg, hangulatos, világos termek, esztétikusan berendezve, a gyermekek kedvére dekorálva igyekeztünk minél otthonosabbá, élhetőbbé tenni. Mindhárom csoportszobához külön helyiségben öltöző és minden igényt kielégítő esztétikus, színes mosdó van, Rendelkezünk egy modern, vastag tornapadlóval burkolt tornaszobával is, mely a mozgásos játékok, testnevelés foglalkozások napi színtere.

Tágas udvarunk változatos lehetőséget kínál a mindennapos mozgásra a szabadlevegőn. Az udvari játékok felújítása, bővítése folyamatosan célunk.

Törekszünk a családokkal együttműködve közös értékek teremtésére, közös nevelési elveket kialakítva gyermekeinket együtt nevelni.

Valljuk, hogy az óvodáskorú gyermekek fejlődésének az alapja, a játék, amelyen keresztül kapcsolatot teremt környezetével, ezért kiemelt figyelmet fordítunk erre a tevékenységre.

Óvodánkban a gyermeki tevékenységek keretét az évszakok, jeles napok és az ünnepek adják.

A külső világ tevékeny megismerése a környezettudatos magatartás, és az egészséges életmódra nevelés is fontos szerepet kap a mindennapokban. Ehhez hozzájárul az a gondoskodás, tapasztalatszerzés, amit gyermekeink az ovi-kertjeinkben a növények gondozásával, ápolásával szereznek.

Pedagógiai programunk a keresztény értékek közvetítésével a gyermekek egészséges fejlődését, hátrányainak csökkentését, tehetségének kibontakoztatását tűzte ki célul, ehhez alakítottuk, fejlesztettük tárgyi, és személyi feltételeinket. A gyermekek hátrányainak leküzdését, képességeiknek, készségeiknek fejlesztését saját gyógypedagógusunk, logopédusunk végzi.

Fontosnak tartjuk a hagyományőrzést, óvodásaink heti egy alkalommal néptánc oktatáson vehetnek részt. Intézményünkben hagyománya van az ovi-focinak, a gyógytestnevelésnek, használjuk a „mozgáskotta” módszert, hogy gyermekeink mozgásfejlődését támogassuk.

Gyermekeinknek lehetőségük van sakk oktatáson részt venni, ami a logikus gondolkodás, a türelem, kitartás, szabálytudat kialakulásában nagy szerepet játszhat, ezáltal az iskolai életre való felkészítésben is hasznos.

Óvodánkban büszkék vagyunk az aktív, segítőkész szülői közösségre, ha kell jelenlétükkel, ötleteikkel, ha kell két kezük munkájával, karácsonyi, húsvéti vásárral, sütemény-vagy palacsintasütéssel-árusítással, játék- és eszközvásárlással igyekeznek gyermekeik óvodáját, óvodánkat támogatni, segíteni.

Mindenkit szeretettel várunk, látogassatok el hozzánk! Hisz

Hív téged az óvoda, ezer játék, száz csoda!

Tóthné Göndöcs Annamária

tagóvoda vezető

Cím: Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Napsugár Tagóvodája

9178 Hédervár, Árpád u. 9.

Telefonszám: +36 96 283-261

Mobil: +36 30786 9755

E-mail cím: ovoda@movar.piarista.hu

Intézményvezető: Nyerges-Zombó Katalin