Rendház

Kalazanci Szent Józsefről nevezett rendház tagjai:

- Adamát Lajos (a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda matematika-fizika-számítástecnika szakos tanára, megbízva Hédervár lelkipásztori ellátásával) adamat.lajos[kukac]movar.piarista.hu
- Czeglédi Zsolt (a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda hittan-angol-történelem szakos tanára) czegledi.zsolt[kukac]movar.piarista.hu
- Farkas István (nyugalmazott iskolaigazgató, a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának egyetemi lelkésze, a dunaszigeti Jézus Szíve plébánia plébánosa)
- Radnics Zoltán házfőnök, pasztorális felelős (a tartományi Közösségi Élet Bizottság tagja, a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanára) radnics.zsoltan[kukac]piarista.hu

Alapítási év: 1739 (újraalapítva 2001-ben)

Kalazanci Szent József tiszteletére alapított mosonmagyaróvári rendház

A piaristák 1739 novemberében telepedtek meg Magyaróváron, a Zsidanics Istvántól kapott fő utcai házban, amelyek földszintje iskolaként, emelete lakóhelyként szolgált. Közösségük eleinte rezidenciának (residentia) számított, és csak 1808-ban vált teljes jogú rendházzá (domus), amelynek élén már nem elöljáró (superior), hanem házfőnök (rector) állt.

A magyaróvári piaristák is elsősorban a rend szokásos szolgálatait végezték: tanítottak a gimnáziumban, és a diákok lelki életét vezették külön istentiszteletekkel (oratorium), ájtatosságokkal, gyóntatással. Miután 1948-ban a kommunista hatalom iskolájukat államosította, a piaristák a környékbeli plébániákon, templomokban vállaltak lelkipásztori munkát, egészen 1950. június 18-ig, amikor éjszaka mindannyiukat Újhatvanba deportálták.

A diktatúra bukása során, 1994-ben költözött vissza a városba az első piarista, Pályi Gábor, aki átvette az iskola igazgatását. A rendház formálisan 2001-ben alakult újjá, három szerzetessel, akik a Habsburg-ház emeletén alakították ki lakóhelyüket. Az iskolai oktatás mellett tevékeny lelkipásztori munkát végeznek saját kápolnájukban és a környékbeli templomokban is.