Gimnáziumi jelentkezés

Tájékoztató letöltése

1. Ismerkedj velünk! - Nyílt napok időpontja:

2022. november 10. (csütörtök) 8:00
2022. november 17. (csütörtök) 17:00
2022. november 22. (kedd) 8:00

A nyílt napokat az iskolában (9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 4.) szervezzük meg. Ide szabadon eljöhet bárki, de kérjük a szokásos biztonsági feltételek megtartását.

Várunk minden érdeklődő diákot és szüleit!

Regisztráció a nyílt napra: Űrlap
(A regisztrált diákoknak emlékeztetőt küldünk a nyílt nap időpontjáról és a gimnáziumi továbbtanulás lehetőségeiről.)

2. Nyílt napok programja:
- iskola bemutatása
Tájékoztatjuk az érdeklődőket az iskolába történő felvétel módjáról, bemutatjuk iskolánk múltját és jövőjét.

- tanítási órák
A diákok feliratkozás alapján két választott tanórát tekinthetnek meg.

- diákok élménybeszámolói
A tanítási órákon kívüli programok bemutatása: szakkörök, fakultációk, szabadidős programok, kirándulások, túrák.

 

3. Meghirdetett tanulmányi területek a Piarista Gimnáziumban:

Kód: 0001 - német nyelvi tagozat
(német nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás)

emelt óraszám német nyelvből (5+2 óra)
4 évfolyamos gimnáziumi képzés

Kód: 0002 - angol nyelvi tagozat
emelt óraszám angol nyelvből (5+2 óra)
4 évfolyamos gimnáziumi képzés

Kód: 0003 - média tagozat

Kód: 0004 - általános gimnázium
Általános gimnáziumi képzést csak megfelelő számú érdeklődő esetén indítjuk el. Kérjük azokat a diákokat, akik ezt a képzést megjelölik, hogy más képzést is jelöljenek meg az eljárás során. 

4. Jelentkezés, felvétel a Piarista Gimnáziumba

Matematika és magyar nyelv tantárgyakból feltétel a központi írásbeli felvételi vizsga megírása. A felvételizők iskolánkat is választhatják helyszínként. Az iskolánk a felvételi részeként szóbeli felvételit is szervez, melyen a közismereti tárgyakhoz kötődő általános tájékozottságot vizsgáljuk. A felvételi során figyelembe vesszük a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményei alapján: idegen nyelv, történelem, magyar, matematika osztályzatokat.
(A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § (2) bekezdés a) pontja értelmében intézményünk egy római katolikus szerzetesrend, a piarista rend fenntartásában működik; vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézmény. A tanulók felvételének előfeltétele a katolikus egyház és a piarista rend értékrendjére és álláspontjára való nyitottság, annak elfogadása. A törvény lehetővé teszi, hogy mindezt a felvételi eljárás keretében vizsgáljuk.)

5. Piarista nevelés sajátosságai
Iskolánk nyitott mindenki számára, aki el tudja fogadni a intézményünk piarista, katolikus, egyházi jellegét.
A piarista nevelés legfontosabb, központi elemei a következők:
- A gyerekek és fiatalok központi szerepe
- A szegények melletti elköteleződés
- Színvonalas nevelői és lelkipásztori munka
- Az evangélium hirdetése
- A társadalom megújítása
- A család bevonása
- A diákok kísérése, egyéni támogatása
(Erről a témáról részletesebben itt [klikk] lehet olvasni.)

Iskolánk egyházi, piarista jellegéből fakadóan a diákjaink
a) heti 2 órában hittant is tanulnak,
b) kb. havonta osztálymisén vesznek részt, amely általában hittanórára vagy osztályfőnöki órára esik,
c) kb. 3-4 vasárnapon a tanév folyamán évfolyammisén vesznek részt,
d) évente lelkigyakorlaton vesznek részt.

6. Iskolatörténet
Az első piarista iskolát a rendalapító Kalazanci Szent József nyitotta meg Rómában 1597-ben. Mosonmagyaróvárra Zsidanits István, Moson Vármegye főadószedője hívta meg a kegyes atyákat 1739-ben. Az azóta eltelt évek során számos neves tudós, közéleti személyiség került ki az iskola padjaiból.

7. Pedagógiai alapelveink és alapvető értékeink
Egyszerre tartjuk fontosnak a szellem, a lélek és a test művelését. Egyszerre vagyunk értékőrzők és értékteremtők. Diákjainkat gondos szeretettel kísérjük el felnőtté érlelődésük rögös, megtévesztő elágazásokkal teli útján.
- Felelősségvállalás
- Együttműködés
- Önfejlesztés
- Rendezettség
- Igazságkeresés

8. Idegen nyelvek
Az idegen nyelveket emelt óraszámban tanítjuk korszerű körülmények között. Célkitűzésünk a használható nyelvtudás megszerzése és a középfokú nyelvvizsga letétele. Jelenleg választható nyelvek: angol, német és latin.
A nyelvi tagozatos diákok tanulási kedvét és eredményességét külföldi programok segítik.

9. Informatika
Informatika tantermünk modern. Minden tanuló számára biztosított a külön munkaállomás. Célunk, hogy az érdeklődő diákok számára a nemzetközileg elismert ECDL bizonyítvány megszerzését biztosítsuk.

10. Sport
A mindennapos testnevelés keretében a sport számos formája biztosított. A foglalkozásokat a tornateremben, a sportudvaron, vagy a közeli atlétika pályákon tartjuk.

11. Művészetek
Énekkarunk kül- és belföldön egyaránt sikereket és rangos előadásokat tudhat maga mögött (Haydn mise, Ghymes, Kaláka, Szélkiáltó koncertek…). Táncosaink szintén ámulatba ejtik a nézőt a népi, a tradicionális és a modern táncokban egyaránt. A hangszeres zene tanulásának lehetősége is biztosított. A diákszínpad és a képzőművészeti szakkörök szintén részei az érzelmi intelligencia fejlesztésének. Iskolánk rendszeresen szervez koncert- és színházlátogatásokat, elsősorban Bécsben, Pozsonyban és Budapesten.
 

12. Túrák
A tanítási szüneteket és a hétvégéket színesíti, valamint az állóképességet fejleszti a sok tábor, túra és kirándulás gyalog, kerékpáron, kenuzva vagy éppen vitorlástáborban. Programjainkat a szerény költségek és az igényesség jellemzik.

 

13. Továbbtanulási lehetőség
Végzős diákjaink bármely hazai és külföldi felsőoktatási intézmény (egyetemek, főiskolák) bármely szakán folytathatják tanulmányaikat.
Emelt (!) érettségin a következő átlagú eredményeket érték el diákjaink:
- emelet matematika: 94%
- emelet magyar nyelv és irodalom: 93%
- emelt biológia: 88%
- emelt kémia: 79%
2019 nyarán a továbbtanuló diákjaink 86%-át állami ösztöndíjas képzésre vették fel. A diákjaink 80%-át az első helyen megjelölt intézménybe vették fel.

14. Személyes kapcsolatfelvétel
Továbbtanulási kérdésekkel Ördögné Sipőcz Veronika és Nyerges-Zombó Katalin igazgatóhelyetteseket lehet keresni.
(96) 576-475
iskola[kukac]movar.piarista.hu
sipocz.vera[kukac]movar.piarista.hu
zokatus[kukac]movar.piarista.hu

15. Általános információk
Az Oktatási Hivatal középiskolai információs rendszere ezen a linken érhető el:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

https://kifir2.kir.hu/Nyito

16. A tanuló jelentkezése a központi írásbeli vizsgára
A tanulóknak 2022. december 2-éig kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben. A vizsgát bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézményben vagy sem. Ez a jelentkezés csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezéssel, melynek határideje 2023. február 22.

17. A központi írásbeli vizsgák időpontja
A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi időpontokban kell megszervezni:
– a 9. évfolyamra jelentkezők számára 2023. január 21-én 10 órától,
– a pótló írásbeli vizsgát a 9. évfolyamra jelentkezők számára 2023. január 31-án 14 órától.
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Kérjük, hogy a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

18. OH
Az Oktatási Hivatal tájékoztatói itt (is) elérhetők, letölthetők:
a) Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban
b) Felvételi a középfokú iskolákban a 2022/2023. tanévben
c) Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

19. Néhány fontos határidő
2022. december 2. – A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára az iskola titkárságán.
2023. január 21. 10:00 – A központi írásbeli felvételi vizsgák megírásának ideje (hely: Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda – 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 4.).
(2023. január 31. 14:00 – Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák időpontja)
2023. január 30. 8:00-15:30 – Központi írásbeli dolgozatok megtekintése
2023. február 10. – A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények február 10-éig véglegesítik a központi írásbeli vizsgák eredményeit.
2023. február 22-éig az egyéni jelentkezők továbbítják a jelentkezési lapot a középfokú iskolába.
2023. február 22 – március 10. között szóbeli meghallgatások a középfokú iskolákban.
A jelentkezések módosításának lehetősége március 21–22. között, a módosító tanulói adatlap kitöltésével.
2023. április 28-ig a középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek.


A Nyílt Nap itt visszanézhető: https://bit.ly/3fso2QM

 

Távoktatás és iskolai élet a Piarista Gimnáziumban