Gimnáziumi jelentkezés

https://movar.piarista.hu/gimnazium/

Az oldalak még nem frissültek! Az aktuális információk 2020. szeptemberének végén várhatók!

2020. január 30-án, csütörtökön 17:00-től nyílt napot tartunk a gimnáziumban. A programban szerepel az iskola bemutatása és jelenlegi és végzett diákok élménybeszámolói.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

1. Ismerkedj velünk! – Nyílt napok időpontja:
2019. november 7. (csütörtök)
2019. november 26. (kedd)
2020. január 30. (csütörtök) 17:00-től

2. Nyílt napok programja:
iskola bemutatása, körbejárása
Tájékoztatjuk az érdeklődőket az iskolába történő felvétel módjáról, bemutatjuk iskolánk múltját és jövőjét. Az iskola épületének körbejárása, betekintés a szaktantermekben folyó mindennapi munkába.

diákok élménybeszámolói
A tanítási órákon kívüli programok bemutatása: szakkörök, fakultációk, szabadidős programok, kirándulások, túrák.

3. Meghirdetett tanulmányi területek a Piarista Gimnáziumban:

Kód: 0001 – angol nyelvi tagozat
emelt óraszám angol nyelvből (5+2 óra)
4 évfolyamos gimnáziumi képzés

Kód: 0002 – német nyelvi tagozat
emelt óraszám német nyelvből (5+2 óra)
4 évfolyamos gimnáziumi képzés

Kód: 0003 – általános gimnázium
Az általános tagozatot a jelenlegi körülmények között nem tudjuk elindítani.
2020. január 4.
Zsódi Viktor ig.

4. Jelentkezés, felvétel a Piarista Gimnáziumba
Matematika és magyar nyelv tantárgyakból feltétel a központi írásbeli felvételi vizsga megírása. A felvételizők iskolánkat is választhatják helyszínként. Elérhető maximális pontszám 150.
A központi írásbeli alapján magyar nyelv 50 pont, matematika 50 pont
A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményei alapján: idegen nyelv 20 pont, történelem 10 pont, magyar nyelvtan 10 pont, magyar irodalom 10 pont.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § (2) bekezdés a) pontja értelmében intézményünk egy római katolikus szerzetesrend, a piarista rend fenntartásában működik; vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézmény. A tanulók felvételének előfeltétele a katolikus egyház és a piarista rend értékrendjére és álláspontjára való nyitottság, annak elfogadása. A törvény lehetővé teszi, hogy mindezt a felvételi eljárás keretében vizsgáljuk.

5. Piarista nevelés sajátosságai
Iskolánk nyitott mindenki számára, aki el tudja fogadni a intézményünk piarista, katolikus, egyházi jellegét.
A piarista nevelés legfontosabb, központi elemei a következők:
– A gyerekek és fiatalok központi szerepe
– A szegények melletti elköteleződés
– Színvonalas nevelői és lelkipásztori munka
– Az evangélium hirdetése
– A társadalom megújítása
– A család bevonása
– A diákok kísérése, egyéni támogatása
(Erről a témáról részletesebben itt [klikk] lehet olvasni.)

Iskolánk egyházi, piarista jellegéből fakadóan a diákjaink
a) heti 2 órában hittant is tanulnak,
b) kb. havonta osztálymisén vesznek részt, amely általában hittanórára vagy osztályfőnöki órára esik,
c) kb. 4 vasárnapon a tanév folyamán évfolyammisén vesznek részt,
d) évente lelkigyakorlaton vesznek részt.

6. Iskolatörténet
Az első piarista iskolát a rendalapító Kalazanci Szent József nyitotta meg Rómában 1597-ben. Mosonmagyaróvárra Zsidanits István, Moson Vármegye főadószedője hívta meg a kegyes atyákat 1739-ben. Az azóta eltelt évek során számos neves tudós, közéleti személyiség került ki az iskola padjaiból.

7. Pedagógiai alapelveink és alapvető értékeink
Egyszerre tartjuk fontosnak a szellem, a lélek és a test művelését. Egyszerre vagyunk értékőrzők és értékteremtők. Diákjainkat gondos szeretettel kísérjük el felnőtté érlelődésük rögös, megtévesztő elágazásokkal teli útján.
– Felelősségvállalás
– Együttműködés
– Önfejlesztés
– Rendezettség
– Igazságkeresés

8. Idegen nyelvek
Az idegen nyelveket emelt óraszámban tanítjuk korszerű körülmények között. Célkitűzésünk a használható nyelvtudás megszerzése és a középfokú nyelvvizsga letétele. Jelenleg választható nyelvek: angol, német és latin.
A nyelvi tagozatos diákok tanulási kedvét és eredményességét külföldi programok segítik.

9. Informatika
Informatika tantermünk modern. Minden tanuló számára biztosított a külön munkaállomás. Célunk, hogy az érdeklődő diákok számára a nemzetközileg elismert ECDL bizonyítvány megszerzését biztosítsuk.

10. Sport
A mindennapos testnevelés keretében a sport számos formája biztosított. A foglalkozásokat a felújított tornateremben, a sportudvaron, vagy a közeli atlétika pályákon tartjuk. A modern konditerem kialakítása befejeződött.

11. Művészetek
Énekkarunk kül- és belföldön egyaránt sikereket és rangos előadásokat tudhat maga mögött (Haydn mise, Ghymes, Kaláka, Szélkiáltó koncertek…). Táncosaink szintén ámulatba ejtik a nézőt a népi, a tradicionális és a modern táncokban egyaránt. A hangszeres zene tanulásának lehetősége is biztosított. A diákszínpad és a képzőművészeti szakkörök szintén részei az érzelmi intelligencia fejlesztésének.

12. Túrák
A tanítási szüneteket és a hétvégéket színesíti, valamint az állóképességet fejleszti a sok tábor, túra és kirándulás gyalog [klikk], kerékpáron, kenuzva vagy éppen vitorlástáborban [klikk] vagy lóhátra ülve. Programjainkat a szerény költségek és az igényesség jellemzik.

13. Továbbtanulási lehetőség
Végzős diákjaink bármely hazai és külföldi felsőoktatási intézmény (egyetemek, főiskolák) bármely szakán folytathatják tanulmányaikat.
2019 májusában emelt (!) érettségin a következő átlagú eredményeket érték el diákjaink:
– emelet matematika: 94%
– emelet magyar nyelv és irodalom: 93%
– emelt biológia: 88%
– emelt kémia: 79%
2019 nyarán a továbbtanuló diákjaink 86%-át állami ösztöndíjas képzésre vették fel. A diákjaink 80%-át az első helyen megjelölt intézménybe vették fel.

14. Személyes kapcsolatfelvétel
Továbbtanulási kérdésekkel Némethné Gyetvai Anna igazgatóhelyettest, pályaválasztási felelőst lehet keresni.
(96) 576-475
iskola[kukac]movar.piarista.hu
ngyanna[kukac]movar.piarista.hu

15. Általános információk
Az Oktatási Hivatal középiskolai információs rendszere ezen a linken érhető el: http://www.kir.hu/kir2_kifir

16. A tanuló jelentkezése a központi írásbeli vizsgára
A tanulóknak 2019. december 6-áig, a mellékelt „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára. A jelentkezési lap sokszorosítható. Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik! A „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPOT” abba a vizsgát meghirdető középiskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. (pl. Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda – 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 4.)

Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára pdf formátumban [klikk]
Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára xlsx formátumban [klikk]

17. A központi írásbeli vizsgák időpontja
A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi időpontokban kell megszervezni:
– a 9. évfolyamra jelentkezők számára 2020. január 18-án 10 órától,
– a pótló írásbeli vizsgát a 9. évfolyamra jelentkezők számára 2020. január 23-án 14 órától.
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Kérjük, hogy a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

18. OH
Az Oktatási Hivatal tájékoztatói itt (is) elérhetők, letölthetők:
a) Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban
b) Tájékoztató a diákok, a szülők számára a középfokú beiskolázás rendjéről, valamint a 2019/2020. tanévi központi írásbeli vizsgákról
c) A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése
d) Felvételi a középfokú iskolákban a 2019/2020. tanévben

19. Néhány fontos határidő
2019. december 6. – A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára az iskola titkárságán.
2020. január 18. 10:00 – A központi írásbeli felvételi vizsgák megírásának ideje (hely: Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda – 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 4.).
(2020. január 23. 14:00 – Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák időpontja)
2020. január 27. 8:00-15:30 – Központi írásbeli dolgozatok megtekintése
2020. február 6. – A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények február 6-áig véglegesítik a központi írásbeli vizsgák eredményeit.
2020. február 19-éig az egyéni jelentkezők továbbítják a jelentkezési lapot a középfokú iskolába.
2020. február 24 – március 13. között szóbeli meghallgatások a középfokú iskolákban.
A jelentkezések módosításának lehetősége március 19–20. között, a módosító tanulói adatlap kitöltésével.
2020. április 30-ig a középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek.