Gimnáziumi jelentkezés

1. Ismerkedj velünk! – Nyílt napok időpontja:
2020. november 3. (kedd) 17:00
2020. november 16. (hétfő) 17:00
2020. november 26. (csütörtök) 17:00
A nyílt napot a Piarista Kápolnában (9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 4.) szervezzük meg. Ide szabadon eljöhet bárki, de kérjük a szokásos biztonsági feltételek megtartását.

A nyílt napokat csak online formában közvetítjük, csak ott lehet majd bekapcsolódni!

Minden iskolai nyílt napot közvetítünk itt, az iskola weboldalán (https://movar.piarista.hu/)!
Regisztráció a nyílt napra: https://forms.gle/MJnAvMrgzJEKhhiK6
(Ezen a felületen lehet regisztrálni a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium online nyílt napjára. A regisztrált diákoknak emlékeztetőt küldünk a nyílt nap időpontjáról és az online csatlakozás felületeiről valamint a gimnáziumi továbbtanulás lehetőségeiről.)

2. Nyílt napok programja:
iskola bemutatása
Tájékoztatjuk az érdeklődőket az iskolába történő felvétel módjáról, bemutatjuk iskolánk múltját és jövőjét. 

diákok élménybeszámolói
A tanítási órákon kívüli programok bemutatása: szakkörök, fakultációk, szabadidős programok, kirándulások, túrák.

A nyílt nap itt visszanézhető: https://bit.ly/3fso2QM

 

3. Meghirdetett tanulmányi területek a Piarista Gimnáziumban:

Kód: 0001 – német nyelvi tagozat
(német nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás)
emelt óraszám német nyelvből (5+2 óra)
4 évfolyamos gimnáziumi képzés

Kód: 0002 – angol nyelvi tagozat
emelt óraszám angol nyelvből (5+2 óra)
4 évfolyamos gimnáziumi képzés

Kód: 0003 – általános gimnázium
Általános gimnáziumi képzést csak megfelelő számú érdeklődő esetén indítjuk el. Kérjük azokat a diákokat, akik ezt a képzést megjelölik, hogy más képzést is jelöljenek meg az eljárás során. 

4. Jelentkezés, felvétel a Piarista Gimnáziumba
Matematika és magyar nyelv tantárgyakból feltétel a központi írásbeli felvételi vizsga megírása. A felvételizők iskolánkat is választhatják helyszínként. Az iskolánk a felvételi keretében szóbeli beszélgetést szervez. A felvételi során figyelembe vesszük a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményei alapján: idegen nyelv, történelem, magyar, matematika osztályzatokat.
(A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § (2) bekezdés a) pontja értelmében intézményünk egy római katolikus szerzetesrend, a piarista rend fenntartásában működik; vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézmény. A tanulók felvételének előfeltétele a katolikus egyház és a piarista rend értékrendjére és álláspontjára való nyitottság, annak elfogadása. A törvény lehetővé teszi, hogy mindezt a felvételi eljárás keretében vizsgáljuk.)


5. Piarista nevelés sajátosságai
Iskolánk nyitott mindenki számára, aki el tudja fogadni a intézményünk piarista, katolikus, egyházi jellegét.
A piarista nevelés legfontosabb, központi elemei a következők:
– A gyerekek és fiatalok központi szerepe
– A szegények melletti elköteleződés
– Színvonalas nevelői és lelkipásztori munka
– Az evangélium hirdetése
– A társadalom megújítása
– A család bevonása
– A diákok kísérése, egyéni támogatása
(Erről a témáról részletesebben itt [klikk] lehet olvasni.)


Iskolánk egyházi, piarista jellegéből fakadóan a diákjaink
a) heti 2 órában hittant is tanulnak,
b) kb. havonta osztálymisén vesznek részt, amely általában hittanórára vagy osztályfőnöki órára esik,
c) kb. 3-4 vasárnapon a tanév folyamán évfolyammisén vesznek részt,
d) évente lelkigyakorlaton vesznek részt.

6. Iskolatörténet
Az első piarista iskolát a rendalapító Kalazanci Szent József nyitotta meg Rómában 1597-ben. Mosonmagyaróvárra Zsidanits István, Moson Vármegye főadószedője hívta meg a kegyes atyákat 1739-ben. Az azóta eltelt évek során számos neves tudós, közéleti személyiség került ki az iskola padjaiból.

7. Pedagógiai alapelveink és alapvető értékeink
Egyszerre tartjuk fontosnak a szellem, a lélek és a test művelését. Egyszerre vagyunk értékőrzők és értékteremtők. Diákjainkat gondos szeretettel kísérjük el felnőtté érlelődésük rögös, megtévesztő elágazásokkal teli útján.
– Felelősségvállalás
– Együttműködés
– Önfejlesztés
– Rendezettség
– Igazságkeresés

8. Idegen nyelvek
Az idegen nyelveket emelt óraszámban tanítjuk korszerű körülmények között. Célkitűzésünk a használható nyelvtudás megszerzése és a középfokú nyelvvizsga letétele. Jelenleg választható nyelvek: angol, német és latin.
A nyelvi tagozatos diákok tanulási kedvét és eredményességét külföldi programok segítik.

9. Informatika
Informatika tantermünk modern. Minden tanuló számára biztosított a külön munkaállomás. Célunk, hogy az érdeklődő diákok számára a nemzetközileg elismert ECDL bizonyítvány megszerzését biztosítsuk.

10. Sport
A mindennapos testnevelés keretében a sport számos formája biztosított. A foglalkozásokat a tornateremben, a sportudvaron, vagy a közeli atlétika pályákon tartjuk. A modern konditerem kialakítása befejeződött.

11. Művészetek
Énekkarunk kül- és belföldön egyaránt sikereket és rangos előadásokat tudhat maga mögött (Haydn mise, Ghymes, Kaláka, Szélkiáltó koncertek…). Táncosaink szintén ámulatba ejtik a nézőt a népi, a tradicionális és a modern táncokban egyaránt. A hangszeres zene tanulásának lehetősége is biztosított. A diákszínpad és a képzőművészeti szakkörök szintén részei az érzelmi intelligencia fejlesztésének.

12. Túrák
A tanítási szüneteket és a hétvégéket színesíti, valamint az állóképességet fejleszti a sok tábor, túra és kirándulás gyalog, kerékpáron, kenuzva vagy éppen vitorlástáborban. Programjainkat a szerény költségek és az igényesség jellemzik.

 

 

13. Továbbtanulási lehetőség
Végzős diákjaink bármely hazai és külföldi felsőoktatási intézmény (egyetemek, főiskolák) bármely szakán folytathatják tanulmányaikat.
Emelt (!) érettségin a következő átlagú eredményeket érték el diákjaink:
– emelet matematika: 94%
– emelet magyar nyelv és irodalom: 93%
– emelt biológia: 88%
– emelt kémia: 79%
2019 nyarán a továbbtanuló diákjaink 86%-át állami ösztöndíjas képzésre vették fel. A diákjaink 80%-át az első helyen megjelölt intézménybe vették fel.

14. Személyes kapcsolatfelvétel
Továbbtanulási kérdésekkel Némethné Gyetvai Anna és Nyerges-Zombó Katalin igazgatóhelyetteseket lehet keresni.
(96) 576-475
iskola[kukac]movar.piarista.hu
ngyanna[kukac]movar.piarista.hu
zokatus[kukac]movar.piarista.hu

15. Általános információk
Az Oktatási Hivatal középiskolai információs rendszere ezen a linken érhető el: http://www.kir.hu/kir2_kifir

16. A tanuló jelentkezése a központi írásbeli vizsgára
A tanulóknak 2020. december 4-éig kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben. A vizsgát bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézményben vagy sem. Ez a jelentkezés csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezéssel, melynek határideje 2021. február 19.


17. A központi írásbeli vizsgák időpontja
A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi időpontokban kell megszervezni:
– a 9. évfolyamra jelentkezők számára 2021. január 23-án 10 órától,
– a pótló írásbeli vizsgát a 9. évfolyamra jelentkezők számára 2021. január 28-án 14 órától.
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Kérjük, hogy a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

18. OH
Az Oktatási Hivatal tájékoztatói itt (is) elérhetők, letölthetők:
a) Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban
b) Tájékoztató a diákok, a szülők számára a középfokú beiskolázás rendjéről, valamint a 2020/2021. tanévi központi írásbeli vizsgákról
c) A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése

19. Néhány fontos határidő
2020. december 4. – A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára az iskola titkárságán.
2021. január 23. 10:00 – A központi írásbeli felvételi vizsgák megírásának ideje (hely: Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda – 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 4.).
(2021. január 28. 14:00 – Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák időpontja)
2021. február 1. 8:00-15:30 – Központi írásbeli dolgozatok megtekintése
2021. február 6. – A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények február 6-áig véglegesítik a központi írásbeli vizsgák eredményeit.
2021. február 19-éig az egyéni jelentkezők továbbítják a jelentkezési lapot a középfokú iskolába.
2021. február 23 – március 13. között szóbeli meghallgatások a középfokú iskolákban.
A jelentkezések módosításának lehetősége március 22–23. között, a módosító tanulói adatlap kitöltésével.
2021. április 30-ig a középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek.