Gimnázium

1. Jelentkezés, felvétel

Matematika és magyar nyelv tantárgyakból feltétel a központi írásbeli felvételi vizsga megírása. A felvételizők iskolánkat is választhatják helyszínként. Az erre való jelentkezés határideje 2018. december 7. iskolánk titkárságán.

Elérhető maximális pontszám 150.

 • Nyelvi humán tagozaton (angol:0001, német:0002) a központi írásbeli alapján magyar nyelv 50 pont, matematika 50 pont, a 7. osztály év     végi és a 8. osztály félévi eredményei alapján: idegen nyelv 20 pont, történelem 10 pont, magyar nyelvtan 10 pont, magyar irodalom 10 pont.
 • A természettudományos (0003) és az informatika (0004) tagozaton a központi írásbeli alapján magyar nyelv 50 pont, matematika 50 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményei alapján: fizika 10 pont, földrajz 10 pont, kémia 10 pont, biológia 10 pont, informatika 10 pont.

A felvételről a fenti pontrendszer összege alapján az igazgató sorrendet állapít meg.

Pontazonosság esetén a kötelező érettségi tárgyak (magyar, matematika, idegen nyelv, történelem) pontösszege dönt. Ismételt azonosság esetén előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos tanulót, illetve azt a jelentkezőt, akinek sajátos helyzete ezt indokolja.

Mivel iskolánk nyitva áll minden jóakaratú, vallásos vagy éppen kereső család gyermeke előtt, az értékrendbeli közös látás- és keresésmódot a felvételi eljárás során egy elbeszélgetés keretében tisztázzuk.

2. Határidők, helyszínek

 • 2018. 12. 07. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára az iskola titkárságán.
 • 2019. 01. 19. A felvételi eljárás kezdete.
 • 2019. 01. 19. 10:00 A központi írásbeli felvételi vizsgák megírásának ideje (hely: Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda).
 • 2019. 01. 24. 14:00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák időpontja (akik az előző írásbeli idején alapos ok miatt nem tudtak részt venni).
 • 2019. 02. 07. A tanulók értesítése az írásbeli eredményéről.
 • 2019. 02. 18. A felvételi lapok beküldésének határideje.
 • 2019 02. 21 – 03. 14. Szóbeli elbeszélgetések (hely: Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda).
 • 2019. 03. 10. Az iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
 • 2019. 03. 21. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban.
 • 2019. 04. 30. Az iskola a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést megküldi a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
 • 2019. 06. 24-25. Beiratkozás a középiskolákba (hely: Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, titkárság).

3. Ismerkedj velünk – nyílt napok

A Nyílt napok (2018. október 11. és november 7.) programja:

8.00 – Vereb Zsolt, piarista igazgató tájékoztatja az érdeklődőket az iskolába történő felvétel módjáról, beszél nagyhírű iskolánk múltjáról és jövőjéről. Az iskola épületének körbejárása: betekintés a szaktantermekben folyó mindennapi munkába

8.55 – tanítási órák látogatása

9.55 – tanítási órák látogatása

10:50 – a tanítási órákon kívüli programok bemutatása: szakkörök, fakultációk, szabadidős programok, kirándulások, túrák.

4. Bemutatkozás

Iskolatörténet

Az első piarista iskolát a rendalapító Kalazanci Szent József nyitotta meg Rómában 1597-ben. Mosonmagyaróvárra Zsidanits István, Moson Vármegye főadószedője hívta meg a kegyes atyákat 1739-ben. Az azóta eltelt évek során számos neves tudós, közéleti személyiség került ki az iskola padjaiból. A versenyeredményeknek se szeri se száma.

Pedagógiánk

A keresztény hit- és erkölcstan határozza meg az iskolai közösség életét. Egyszerre tartjuk fontosnak a szellem, a lélek és a test művelését. Egyszerre vagyunk értékőrzők és értékteremtők. Diákjainkat gondos szeretettel kísérjük el felnőtté érlelődésük rögös, megtévesztő elágazásokkal teli útján.
Gimnáziumunk országos beiskolázású 4 évfolyamos gimnázium.

Idegen nyelvek

Az idegen nyelveket emelt óraszámban tanítjuk korszerű körülmények között. Célkitűzésünk a használható nyelvtudás megszerzése és a középfokú nyelvvizsga letétele. Jelenleg választható nyelvek: angol, német és latin.
A nyelvi tagozatos diákok tanulási kedvét és eredményességét külföldi diákcsere-programok segítik.

Természettudomány

A fizika, kémia és biológia órákat színesítik a Nyugat-Magyarországi Egyetem laboratóriumaiban, valamint az Öveges József piaristáról elnevezett laboratóriumban elvégzett kísérletek.

Informatika

Informatika tantermünk modern. Minden tanuló számára biztosított a külön munkaállomás. Célunk az informatika tagozatos képzésben résztvevők számára a nemzetközileg elismert ECDL bizonyítvány megszerzése.

Sport

A mindennapos testnevelés keretében a sport számos formája biztosított. A foglalkozásokat a felújított tornateremben, a sportudvaron, vagy a közeli atlétika pályákon tartjuk. A modern konditerem kialakítása pár héten belül befejeződik.

Művészetek

Énekkarunk kül- és belföldön egyaránt sikereket és rangos előadásokat tudhat maga mögött (Haydn mise, Ghymes, Kaláka, Szélkiáltó koncertek…).
Táncosaink szintén ámulatba ejtik a nézőt a népi, a tradicionális és a modern táncokban egyaránt.
A hangszeres zene tanulásának lehetősége is biztosított.
A diákszínpad és a képzőművészeti szakkörök szintén részei az érzelmi intelligencia fejlesztésének.

Túrák

A tanítási szüneteket és a hétvégéket színesíti, valamint az állóképességet fejleszti a sok tábor, túra és kirándulás gyalog, kerékpáron, kenuzva vagy éppen vitorlás csónakba vagy lóhátra ülve. Programjainkat a szerény költségek és az igényesség jellemzik.

Hitélet

Tanulóink – felekezetüknek megfelelően – hittant is tanulnak. A diákok körében közkedveltek a lelki napok és a kerékpáros zarándoklat is. Természetesen biztosított mindenki számára a lelkiismereti- és vallásszabadság.

Továbbtanulási lehetőség

Végzős diákjaink bármely hazai és külföldi felsőoktatási intézmény (egyetemek, főiskolák) bármely szakán folytathatják tanulmányaikat, vagy ha úgy döntenek, bármely Okj-s képzést választhatják.

A piarista diákokat általában jellemzi a céltudatosság, a küzdeni tudás és a kitartás. Így a felsőfokú tanulmányaikat záró diplomát jellemzően első nekifutásra, halasztások nélkül megszerzik.

5. Személyes kapcsolatfelvétel

Némethné Gyetvai Anna, igazgató-helyettes

Tel.: 96/576-476

[display-posts tag=”gimnazium” image_size=”thumbnail”]