Tagiskolánk dolgozói

Igazgató: Zsódi Viktor Sch.P.
Tagintézmény-vezető: Seresné Domina Teréz
Iskolatitkár: Hegyiné Nagy Beáta

Tanárok:
Babos-Zemplenszky Nóra – rajz- és vizuális kultúra
Horváth Ádámné – katolikus hittan
Bari Istvánné – tanító
Bindics-Jakab Eszter – tanító
Fövényesiné Sághi Katalin – tanító
Ördögné Sipőcz Vera, fizika
Hornyákné Sulyok Anita – tanító
Horváth Melinda Márta – tanár informatika
Jakab Lászlóné – matematika
Kustánné Enzsel Katalin – biológia, kémia, természettudomány
Palenik József – néptánc
Pfeiffer Anna – német
Sebestyén Ildikó – magyar, ének, német
Seresné Domina Teréz – tanár, magyar
Somogyiné Kopócs Szilvia – fejlesztő pedagógus, rajz
Tálosiné Bognár Beatrix – tanító, munkaközösség-vezető
Ömböli Krisztián Gyula – harmadnapi adventista hittan
Tóth Tibor – tanár, történelem
Vaszlavik István – testnevelés
Winkler Krisztina – természetismeret, földrajz

Takarítók:
Erdős Józsefné, Tóth Katalin, Pauzáné Radek Eszter
Karbantartó:
Hegyi Károly