Tagiskolánk dolgozói

Igazgató: Vereb Zsolt Sch.P.
Tagintézmény-vezető: Kiszelka Mariann
Iskolatitkár: Hegyiné Nagy Beáta

Tanárok:
Angyal Adrienn – matematika, fizika
Babos-Zemplenszy Nóra – rajz- és vizuális kultúra
Bán Elvira – katolikus hittan
Bari Istvánné – tanító
Bozók Ferenc Sch.P. – szentmise, magyar, történelem
Csáfordi Julianna – református hittan
Fövényesiné Sághi Katalin – tanító, Diákönkormányzatot segítő tanár
Görözdiné Horváth Kornélia – tanító, rajz
Gyergyóiné Csapó Judit – fejlesztő pedagógus
Hornyákné Sulyok Anita – tanító
Horváth Melinda – informatika, Szülői Szervezet elnöke
Horváth Veronika – német
Karácsonyné Molnár Andrea – ének
Kustánné Enzsel Katalin – természetismeret, biológia, kémia
Palenik József – néptánc
Seresné Domina Teréz – magyar, hittan
Szabóné Horváth Veronika – tanító, munkaközösség-vezető
Tálosiné Bognár Beatrix – tanító, technika
Tóth Szilárd – harmadnapi adventista hittan
Tóth Tibor – történelem
Winkler Krisztina – természetismeret, földrajz

Takarítók:
Bugár Károlyné, Erdős Józsefné, Tóth Katalin