Tagiskolánk dolgozói

Igazgató: Zsódi Viktor Sch.P.
Tagintézmény-vezető: Seresné Domina Teréz
Iskolatitkár: Hegyiné Nagy Beáta

Babos-Zemplenszky Nóra – rajz- és vizuális kultúra
Bán Elvira – katolikus hittan
Bari Istvánné – tanító
Fazekas Márton – informatika
Csáfordi Júlianna – református hittan
Fövényesiné Sághi Katalin – tanító
Görözdiné Horváth Kornélia Gizella rajz- és vizuális kultúra
Hornyákné Sulyok Anita – tanító
Horváth Melinda Márta – tanár informatika
Horváth Veronika – német
Karácsonyné Molnár Andrea – ének
Kustánné Enzsel Katalin – biológia, kémia technika
Nyeste Pál Sch.P. – szentmise, matematika, fizika
Palenik József – néptánc
Paszterkóné Angyal Adrienn – magyar
Seresné Domina Teréz – tanár, magyar
Somogyiné Kopócs Szilvia – fejlesztő pedagógus
Szabóné Horváth Veronika – tanító, munkaközösség-vezető
Tálosiné Bognár Beatrix – tanító
Tóth Szilárd – harmadnapi adventista hittan
Tóth Tibor – tanár, történelem
Winkler Krisztina – természetismeret, földrajz
Rafael Mózes – katolikus hittan

Takarítók:
Bugár Károlyné, Erdős Józsefné, Tóth Katalin