EFOP-1.3.5-16-2016-00905

Társadalmi szerepvállalás erősítése, közösségek fejlesztése a mosonmagyaróvári piarista iskolán keresztül

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00905

Megvalósítási időszak: 2017.06.01-2020.10.31.

Támogatás összege: 24 957 180 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

>Pályázati anyagok<<

Projekt bemutatása:

Iskolánk elsődleges, nevelési-oktatási feladatából fakadóan legfontosabb célkitűzésének a fiatalok felelős életre nevelését, társadalmi felelősségvállalásuk erősítését és más társadalmi csoportok felé történő érzékenyítését tartja. Ehhez kapcsolódóan jelen pályázatunk keretében a családok megerősítését, a társadalmi összetartozás erősítését, generációk közötti együttműködést, és kapcsolattartás javítását tűztük ki célul.

Ahhoz, hogy ezen feladatainkat minél magasabb színvonalon tudjuk teljesíteni, a családok megerősítése, fiatalok felelős életre nevelése programelemeket megvalósító tanáraink számára szakmai továbbképzéseket kívánunk biztosítani.

Projektünk hozzájárul a helyi hagyományok őrzéséhez. Nyitott, színvonalas, ingyenes kulturális rendezvényeinken, közösségben megélt hitéleti tevékenységeken keresztül a helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentését szeretnénk elősegíteni.

Megvalósítani kívánt programjainkkal alkalmat teremtünk arra, hogy az intézményünkhöz kötődő, különböző generációkhoz tartozó emberek egymással találkozhassanak, kötetlen együttlét keretében megismerhessék egymást, közöttük egymást támogató, hosszú távú kapcsolatok jöhessenek létre. Partnerintézményeinkkel együttműködve, a helyi igényekre reflektálva bővíteni kívánjuk iskolánk azon programjait, melyek a társadalmi felelősségvállalás erősítését, a helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentését, diákjaink érzékenyítését szolgálják.

Jelen projekt keretében tervezett tevékenységeink:

„A” tevékenységcsoport keretében:
A projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást,
kommunikációt támogató esemény:
● Diák-öregdiák találkozó

„C” tevékenységcsoport keretében:
Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények:
● Kerékpáros zarándoklat
● Timaffy napok
● Piarista énekkarok találkozója
● Kapcsolattartás testvériskolákkal
● Piarista Advent
● 56-os mosonmagyaróvári sortűz áldozataira való megemlékezés
● Népmese napja

Szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és
érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítés és a
fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében:
● Szeretet-szolgálat szakmai fórum

Közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve
lebonyolítása:
● Piarista társalgó

Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása:
● Családi napok
● Diák lelkigyakorlatok