EFOP-3.3.7-17-2017-00037

„Informális és nem formális nevelés a piarista iskolákban”

EFOP-3.3.7-17-2017-00037

A projekt megvalósítási időszaka: 2018.01.01-2020.június 30.

A projekt összköltsége: 74 999 997 Ft